Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Očkování - vakcína Infanrix hexa - dávkování

Dobrý den,

obracím se na Vás s otázkou týkající se příbalové informace Infanrix hexa:

http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf

Na straně 3 jsem našla informaci o Dávkování a způsobu podání. V tabulce stojí, že po 2 nebo 3 dávkách základního očkování je nutné přeočkování (v souladu s oficiálními doporučeními).

Na straně 40 jsem však našla tuto informaci, která nutnost posilovací dávky relativizuje:

JAK SE Infanrix hexa PODÁVÁ

Kolik dávek vakcíny se podává
• Vaše dítě dostane celkem dvě nebo tři injekce, přičemž mezi jednotlivými injekcemi bude
časový odstup vždy nejméně 1 měsíc.
• Lékař nebo zdravotní sestra Vám sdělí, kdy se má Vaše dítě znovu dostavit k
další injekci.
• Lékař Vám sdělí, bude-li nutné podat další dávky (“posilovací dávky”)

Chci se proto zeptat: Mohu na základě této příbalové informace požádat svého ošetřujícího lékaře o individuální přístup a o zvážení nutnosti posilovací dávky (dcera má nyní 2 dávky)?

Moc Vám děkuji za odpověď.
 

Veronika

Odpověď:

Dobrý den,

informace o Dávkování a způsobu podání obsažené v tabulce vycházejí z oficiálních doporučení, jak má vypadat očkovací schéma „běžného“ pacienta. Samozřejmě je tu lékař, který má zvážit stav a zdravotní možnosti každého pacienta a vzít tak v potaz působení očkování a jeho dávek a také co nejúčinnější ochranu očkování. Je nutno však upozornit, že v případě vakcíny Infanrix hexa jde o povinné očkování, kde nelze libovolně měnit dávky očkování (mj. kvůli případnému postihu ze strany státu, pokud by povinné očkování nebylo dodrženo). 

Doplňující informace ze strany 40 pak podle našeho názoru představuje návod pro pacienta, který si tak má lépe představit, jak bude samotné očkování a dávkování probíhat.

K Vaší otázce - individuální přístup ze strany lékaře dle Vašich požadavků obecně není možný, jelikož se v tomto případu jedná o povinné očkování.  Proto bude lékař v prvé řade vycházet z oficiálních doporučení a teprve v případě konkrétního stavu Vaší dcery (v případě, že by její zdravotní stav naplňoval zákonné výjimky z nutnosti povinného očkování - tedy imunita vůči dané chorobě či tzv. trvalá kontraindikace) - by případně zvažoval změnu výše uvedeného očkovacího schématu či úplné upuštění od očkování. V takovém případě by Vám  o tom vystavil potvrzení a důvod upuštění od očkování by uvedl do zdravotnické dokumentace Vaší dcery.  

Pokud byste se z jakéhokoliv důvodu rozhodla toto povinné očkování dcery zčásti/zcela nepodstoupit a žádala tak lékaře o individuální přístup, pak obecně platí, že byste se vystavila hrozbě sankce ze strany státu, konkrétně možné pokutě až do výše 10.000,- Kč. Nicméně Ústavní soud v formuloval tzv. výhradu svědomí, na základě které je případně možné rodičům udělit výjimku a nenaočkovat jejich dítě povinnou vakcínou. Podrobnosti naleznete zde

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice 

16.3.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS