Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Očkování hexavakcíny ve schématu 2+1 namísto 3+1

Dobrý den, chtěla bych nechat dceru naočkovat pomocí trochu jiného schématu očkování hexavakcínou, než je u nás běžné. Tento postup je napsán na příbalovém letáku vakcíny Infanrix Hexa jako jedna z možností, ovšem v ČR se to tak neprovádí. Jedná se o očkování ve 3. měsíci, pak 5. měsíci a přeočkování do 18. měsíce věku dítěte (schéma 2+1). U nás je bohužel zřejmě možné jen očkovací schéma 3 dávky během roku a ještě 4. dávka do 18. měsíce věku (schéma 3+1), přičemž v platné vyhlášce je bohužel uveden jen tento postup a ne ten, který požaduji (tzv. "skandinávské schéma"). Pokud je dle výrobce toto schéma nejen možné, ale i účinné, tak přece nebudu ohrožovat veřejné zdraví ne? Očkování se nebráním, tak mohu být pak za toto "popotahována" hygienickou stanicí popř. soudně? Myslím si, že toto zkrácené očkování by bylo alespoň o něco menší zátěží pro dětský organismus, proč dávat tak malému miminku 3 dávky v rozestupu pouze měsíc, když mohu dát 2 dávky v rozpětí 2 měsíců? Ptám se raději dopředu, než s tím půjdu za pediatrem. Děkuji.

Manka

Odpověď:

Dobrý den,

Vy si můžete pro své dítě očkování zvolit, v jakém schématu chcete, a též si můžete zvolit očkování jinými vakcínami než těmi, které stát hradí a dodává. Druhou otázkou je pak možná právní odpovědnost za porušení vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.

Úvodem připomínáme, že možnost sankcionovat rodiče za neočkování byla zpochybněna Nejvyšším správním soudem v roce 2010, který řekl, že vyhláška je protiústavní, neboť zasahuje do věcí vyhrazených zákonu. Podle soudu totiž teprve vyhláška stanoví jednotlivé nemoci, proti kterým se má očkovat, a termíny k provedení, soud naznačil, že toto by měl upravovat zákon a nikoliv pouhá vyhláška. Jenže jde o ojedinělý rozsudek a teď má o správném výkladu rozhodovat rozšířený senát, kde se dospěje k definitivnímu rozhodnutí, zda vyhláška stačí či nikoliv.

I kdyby však vyhláška byla platná a použitelná, pak se v rámci přestupkového řízení vždy musí zkoumat tzv. materiální stránka přestupku, tedy zda byl ohrožen zájem společnosti. Nestačí tedy konstatovat, že jste nesplnila povinné schéma očkování, ale též je nutné doložit, že Vaše jednání bylo alespoň minimálně společensky nebezpečné. Vzhledem k tomu, že dle výrobce je možné očkovat v různých schématech a všechny mají stejný cíl - dosáhnout imunity jednotlivce proti infekci, pak je zřejmé, že jen těžko bude někdo namítat a prokazovat, že ohrožujete společenský zájem. Kromě toho je nepochybné, že méně dávek vakcíny je i šetrnější pro dítě, tudíž můžete též argumentovat zájmem dítěte na ochraně jeho zdraví.

Domníváme se, že pokud byste byla "popotahována", jak píšete, tak s nejvyšší pravděpodobností nebo skoro s jistotou uspějete.

Problém však může být později se školkou, neboť k přijetí do předškolního vzdělávání se vyžaduje kompletní naočkování. Výjimkou jsou situace, kdy má dítě proti infekcím imunitu, přestože nebylo kompletně naočkováno. To se snad dá zjistit pomocí nějakých vyšetření, ale k tomu nejsme kompetentní se vyjádřit.

Vaše Férová nemocnice

9.9.2011

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS