Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Očkování pouze Pediacelem a přijetí do školky

Dobrý den,
mám čtyřměsíční dítě a nastal čas očkování. Na jednu stranu jsme očkovat nechtěli vůbec, ale jsme ochotni podstoupit očkování Pediacelem ve schématu 2+1 (zejména.kvůli soudním tahanicím).Ovšem jak tak nad tím přemýšlíme, i když zvolíme Pediacel, nebude mít dítě stejné problémy při přijetí do školky, jako by bylo neočkované? Nebude totiž očkováno proti hepatitidě B a ani o pozdějším doočkování, ani očkování MMR vakcínou neuvažujeme.

mamina

Odpověď:

Dobrý den, 

obdobné dotazy naše právní poradna již řešila, například zde

Zákon č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví, stanovuje předškolním zařízením povinnost přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo se jim nepodrobilo z důvodu imunity či trvalé kontraindikace na očkovací látku. Jestliže tedy Vaše dítě není vůči těmto nemocem imunní ani mu nebyla lékařem stanovena trvalá kontraindikace, nebude ho pravděpodobně předškolní zařízení chtít přijmout. Dle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem totiž očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, haemophilus influenzae b a virové hepatitidě B má být provedeno před dovršením osmnáctého měsíce věku dítěte, poté jsou prováděna ještě přeočkování. Byť by tedy Vaše dítě nebylo očkováno jen proti jedné nemoci, není tím splněna povinnost kompletního naočkování. Přijetí neočkovaného dítěte by pak pro předškolní zařízení mohlo znamenat značné sankce. 

Otázku povinného očkování však řešil i Ústavní soud, který ve svém nálezu III. ÚS 449/06 konstatoval, že by mateřské školy a krajské úřady měly brát v úvahu výjimečné okolnosti při neočkování dítěte, tedy neočkování z důvodu víry a předsvědčení rodičů. Mateřské školy by tak mohly přijmout i neočkované nebo jen částečně očkované dítě, jestliže by jeho rodiče neočkování odůvodňovali svým ústavně zaručeným právem na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Tento důvod výjimky by pak ředitel školy měl mít zdokumentovaný a podepsaný rodiči dítěte. 
Jestliže mateřská škola odmítne neočkované dítě přijmout, má povinnost vydat rozhodnutí o nepřijetí dítěte. Proti tomu se lze odvolat ke krajskému úřadu, a pokud ani on nevyhoví, je možné podat správní žalobu ke krajskému soudu

Z našich zkušeností však bohužel vyplývá, že se předškolní zařízení příliš obávají sankcí a nekompletně naočkované děti proto odmítají přijmout, a že soudy rodičům v případných sporech nedávají za pravdu příliš často. Proto doporučujeme pokusit se nejprve o méně konfkliktní řešení a promluvit si o problému s Vaší lékařkou i ředitelkou mateřké školy. Lékaři totiž v praxi někdy postupují tak, že u částečně očkovaného dítěte vydají lékařskou zprávu, v níž uvedou, že je dítě očkováno podle individuálního očkovacího kaledáře. Takovou lékařskou zprávu pak mateřské školy často akceptují a dítě přijmou. Další možností je pak zajistit dítěti jinou fromu předškolního vzdělávání v soukromé sféře a zjistit, zda by o takto částečně očkované dítě měli zájem. 

 

Vaše Férová nemocnice 

 

24.10.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS