Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Písemné odmítnutí nepovinného očkování

Dobrý den, mám doplňující dotaz k tomuto tématu: http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/ockovani-27/n-povinnost-pisem-2967.html Pochopila jsem tedy správně, že jsme ze zákona já i otec dítěte opravdu povinni tento písemný nesouhlas podepsat? A pokud ano, tak je nutné tak učinit na předepsaném tiskopise nebo je možné sepsat vlastní text v takového podobě: "Prohlašuji, že mne MuDr. ..... informovala o možnosti očkování mého syna ...... proti pneumokokovým nákazám a proti rotavirům."? Stačí to dle zákona takto nebo je nutné uvést něco dalšího? Například dodat, že nesouhlasíme? Děkuji.

Twixie

Odpověď:

Dobrý den,

jak je uvedeno v dotazu, na který odkazujete, lékař může provádět, až na zákonné výjimky, veškeré lékařské zákroky jen na základě souhlasu pacienta, respektive jeho zákonného zástupce. Zákon závazně stanoví případy, kdy má být souhlas udělen písemně. O nutnosti písemné formy souhlasu může navíc rozhodnout také lékař.

Lékaři však v situaci, kdy pacient jimi doporučovanou léčbu (např. nepovinné očkování) odmítá, budou trvat na písemné formě prohlášení pacienta, protože slouží jako jejich „záruka“ pro případ, kdy by bylo nutné nesouhlas pacienta s léčbou prokazovat. Pokud jim pacient písemné prohlášení o odmítnutí léčby na jejich žádost nesepíše, mohou o jeho nesouhlasu s léčbou sepsat záznam. Ten pacient má pacient podepsat; pokud tak odmítne učinit, lékař to do záznamu poznamená a podepíše ho kromě lékaře navíc svědek. Díky tomuto postupu, definovanému v § 34 odst. 2 a 5 zákona o zdravotních službách, tak má lékař vždy písemný důkaz o tom, že pacient léčbu i přes jeho poučení odmítl.

Pokud bychom tedy měli shrnout odpovědi na vaše otázky, zákon neukládá pacientovi povinnost podepsat prohlášení připravené lékařem na formuláři ani nestanoví žádný vzor formuláře odmítnutí lékařského zákroku. Pacient může své prohlášení sepsat sám. Jeho obsahem by mělo být především výslovné odmítnutí konkrétního druhu léčby, popř. s dodatkem, zda byl lékařem řádně poučen o následcích odmítnutí. Pokud by pacient prohlášení neučinil, požádá ho lékař o podepsání záznamu o odmítnutí, případně jeho podpis nahradí podpisem přítomného svědka. Za nezletilé dítě by souhlas i případný nesouhlas měli vyjádřit vždy oba zákonní zástupci (případně jeden z nich může jednat i za druhého na základě plné moci), nejedná se totiž o běžnou věc dítěte.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

11.11.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS