Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Plavání na ZŠ x neočkované dítě

Dobrý den, nemohu nikde najít, zda může být dcera vyloučena z plavání ve škole. Není očkovaná podle zákona (naposledy očkování na MMR, pak už nic - takže chybí přeočkování hexy a tetanu v 5 letech), teď bude mít 8 let. Díky!

petra

Odpověď:

Dobrý den,

zákon č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví stanovuje do jakých kolektivů a na jaké typy akcí smí jen řádně očkované děti (ty, které podstoupily všechna zákonem stanovená očkování). Na ostatní akce, které nejsou uvedeny zákonem, tudíž může i dítě které není řádně očkováno. Například na zařízení, do nichž je docházka povinná, se povinnost přijmout pouze děti, které byly řádně očkovány, nevztahuje.

Zákon uvádí předškolní zařízení a jesle, zotavovací akce a školy v přírodě jako kolektivy či akce, na které je pořadatel či poskytovatel povinen přijmout pouze děti řádně očkované. Přesné podmínky jsou stanoveny v §9/1 a §50 zákona o ochraně veřejného zdraví. Zotavovací akce je organizovaný pobyt 30 a více dětí do 15 let, který trvá 5 a více dnů  (§8 zákona o ochraně veřejného zdraví)

(Tzn. do školy mohou i neočkované děti, ale školy v přírodě se mohou účastnit jen děti, které podstoupily všechny zákonem stanovená očkování.)

Podle našeho názoru tedy Vaše dcera z plavání nemůže být vyloučena na základě toho, že jí chybí očkování, jelikož v případě plavání se nejedná o žádnou z výše jmenovaných akcí. Neočkované děti mohou navštěvovat školu, v případě, že plavání je součástí výuky, tedy není důvod, proč by mělo být požadováno speciálně pro tuto aktivitu očkování. Ale i v případě, že by se jednalo o zájmový kroužek, zákon povinnost řádného očkování nestanovuje.

Pro výuku plavání mohou pořadatelé vyžadovat pouze potvrzení o zdravotní způsobilosti, kterou posuzuje praktický lékař. To, zda je dítě očkované či ne však v takovém případě nehraje roli.

Podobný dotaz jsme řešili i pro případ kojenců, řešení je nicméně aplikovatelné i a děti starší. Dotaz naleznete zde.

Domníváme se navíc, že informace o očkování škola požadovat nemůže. Dle zákona o ochraně osobních údajů jsou informace o zdravotním stavu citlivými údaji a pro jejich poskytnutí musí existovat zákonný důvod, který ve Vašem případě dán není. Vzhledem k absenci zákonného důvodu by navíc vazba plaveckého kurzu na povinné očkování byla dle našeho názoru diskriminační. 

Doporučujeme tedy vyložit řediteli školy situaci, jak jsme ji popsali výše. Pokud by po Vás škola přesto vyžadovala splnění očkování, můžete na postup školy podat stížnost na Ministerstvo školství mádeže a tělovýchovy (MŠMT). Návod jak postupovat naleznete zde.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

6.9.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS