Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pokuta za nesplnění povinného očkování

Dobrý den,

je stále aktuální, že rodičům bude uložena pokuta Hygienickou stanicí za nesplnění povinného očkování?
Četla jsem jednom servru, že podle rozsudku Nejvyššího soudu z roku 2016, myslím, se již pokuta nedává?

Děkuji za odpověď.

 

Kuko

Odpověď:

Dobrý den,

podle § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990, o přestupcích, se přestupku na úseku zdravotnictví dopustí ten, kdo jako zákonný zástupce nezletilého (či další zákonem uvedené osoby, kterým byl nezletilý svěřen) nezajistí, aby se nezletilec podrobil právními předpisy stanovenému pravidelnému očkování.  Maximální výše pokuty uložené za tento přestupek činí 10.000,- Kč

Výjimku tvoří situace, kdy je nezletilý vůči dané nákaze imunní, nebo není naočkován z důvodu tzv. trvalé kontraindikace (zdravotní stav, který brání podání očkovací látky) - v těchto případech nejde o přestupek.

Obecně tedy platí, že nenačkování dítěte pravidelným očkováním stále představuje přestupek ze strany zákonného zástupce (či dle zákona jiné osoby o dítě pečující) a je za něj možné uložit pokutu tak, jak tomu bylo v minulých letech (toto ustanovení tedy nebylo zrušeno).

Pokud jde o vámi zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu, takové rozhodnutí nám není známo, ovšem pokud byste byla tak laskavá a případně ověřila, že se skutečně jednalo o rozhodnutí Nejvyššího soudu, budeme rádi za vědomost o jeho existenci. Nicméně jelikož se v rámci ukládání pokut dostáváme do režimu správního soudnictví, je pravděpodobné, že se zde jednalo o Nejvyšší správní soud, po kterém následovala ústavní stížnost k soudu Ústavnímu. I když se obecně při nesplnění očkovací povinnosti Vašeho dítěte vystavujete stejně jako doposud možnosti uložení sankce, v souvislosti s tímto si dovolujeme zmínit tzv. výhradu svědomí, kterou judikoval Ústavní soud právě v lednu roku 2016. Podstatou této výhrady svědomí (ze strany osoby, která rozhoduje za dítě) je možno upustit od uložení pokuty rodiči, který dítě nenechal naočkovat pravidelným (povinným) očkováním. Podrobnosti naleznete zde

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

28.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS