Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Požadavek na úhradu aplikace povinného očkování

Dobrý den,

dcera, které je 20 měsíců měla od lékaře specialisty pozastavené povinné očkování. Nyní je očkování možné. S očkováním souhlasíme, přesto jsme se dostali s lékařkou do sporu

1) My jako zákonní zástupci, jsme se rozhodli pro aplikaci jiné než běžné užívané očkovací látky. Důvodem je nepříjemná zkušenost s touto očkovací látkou u starší dcery. Souhlasíme s požadavkem na proplacení vakcíny, nesouhlasíme však s požadavkem na úhradu vpichu, vzhledem k tomu, že se ve vyhlášce přímo neuvádí povinnost očkovat konkrétní vakcínou. Nejde o očkování na naši žádost, ale očkování vynucované státem, předpokládám tedy, že by aplikace měla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

2) Lékařka požaduje, abychom si vakcínu sami sehnali - napíše nám recept. Nejsme odborníci, neznáme skladovací a přepravní podmínky, můžeme být tedy zodpovědní za jejich dodržení? Obávám se, aby případné nežádoucí účinky, se kterými jsme se již setkali v minulosti, nebyly přičítány např. tomu,že jsme vakcínu špatně skladovali.

3) Nesouhlasíme ani s podepsáním prohlášení, že odmítáme lékařkou doporučenou Hexavakcinu a požadujeme Pediacel. Jaké právní důsledky by to pro nás jako rodiče mělo? Pediacel je vakcína registrovaná na českém trhu, předpokládám tedy, že by odpovědnost za její nezávadnost měly nést úřady. Je takový požadavek oprávněný? Z lidského hlediska rozumím všem vzneseným požadavkům,ale mám pochybnosti o jejich oprávněnosti. Prosím o vaše stanovisko.

Děkuji.

Mina

Odpověď:

Dobrý den,

Odpovědi na Vaše otázky jsme rozložili podle očíslování Vašich otázek. Na začátek bychom Vás rádi upozornili, že z hlediska legislativy je úprava očkování nedostatečná. Existuje pouze malé množství právních předpisů (zákonů a vyhlášek), které by očkování upravovaly, a ty předpisy, které existují, zdaleka neupravují všechny možné situace. Proto pouze odpověď na Vaši první otázku odvozujeme přímo z platné právní úpravy pro očkování.

1. Jedná-li se o povinné očkování ve smyslu zákona o zdraví lidu a této prováděcí vyhlášky (např. očkování hexavakcíny) a zákonní zástupci dítěte se rozhodnou pro aplikaci nehrazené vakcíny, pojišťovna hradí aplikaci vpichu. Zdravotní výkon se vykazuje kódem 02100 (OF 2/1 den). Lékařka by tedy výkon měla zaúčtovat pojišťovně. Doporučujeme lékařce ukázat Metodický pokyn k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování, který naleznete zde. Jestliže přesto bude lékařka trvat na uhrazení vpichu, trvejte na tom, aby na daňový doklad uvedla, že se jednalo o aplikaci vpichu povinné očkovací látky. S takovýmto daňovým dokladem poté můžete zajít na pojišťovnu a požádat ji o proplacení uhrazeného vpichu.

2. Jak už jsme uváděli výše, použití jiné vakcíny než té hrazené pojišťovnami nemá právní úpravu a v praxi se všechno řeší domluvou mezi lékařem a pacientem/zákonným zástupcem. Můžete se pokusit s lékařkou domluvit, že byste k ní vakcínu po jejím zakoupení donesla a ona by ji skladovala. To, jestli to udělá nebo ne závisí pouze na jejím vlastním rozhodnutí, protože takovou povinnost nemá zákonem stanovenou. Jestliže budete muset vakcínu skladovat vy a máte-li obavy, doporučujeme Vám skladování vakcíny důkladně probrat s Vaším lékárníkem nebo s lékařkou. Pokud jde o Vaši obavu o případné přičítání nežádoucích účinků nesprávnému skladování - spíše než skladování budou přičítány samotné vakcíně (například dle možných vedlejších účinků uvedených v příbalovém letáku).

3. Tento postup je v pořádku a pouze potvrzuje, že si jako zákonní zástupci přejete určitou péči a jinou péči odmítáte. V této situaci se v podstatě jedná o podepsání negativního reversu. Z tohoto důvodu chce-li lékařka, abyste potvrzení podepsali a postupuje dle práva. V důsledku to znamená, že bude-li Vaše dítě mít po aplikaci této konkrétní vakcíny nežádoucí účinky, lékařka nebude právně odpovědná. Nebude odpovědná za vedlejší projevy Vámi vybrané vakcíny, ale pochopitelně není chráněna před odpovědností za chybný odborný postup, který by byl v rozporu s požadavky lege artis, tedy na náležitou odbornou úroveň poskytování zdravotních služeb.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

18.5.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS