Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Požadavky Hygienické stanice při kontrole v MŠ

Dobrý den,

prosím o Váš výklad, co vše je oprávněna požadovat Krajské hygienická stanice (dále jen KHS) při kontrole v mateřské školce v souvislosti s očkováním dětí, především jaké dokumenty má právo od školky požadovat.

Např. má KHS právo požadovat po školce kopii Očkovacího průkazu dítěte? Je vůbec oprávněna školka předložit na požadavek KHS kopii Očkovacího průkazu, i když jí má k dispozici? Může školka tento požadavek KHS odmítnout aniž by se tím vystavila hrozbě sankcí?

Je vůbec školka oprávněna požadovat po rodičích kopii Očkovacího průkazu? Zvláště jsou-li informace o řádnosti očkování uvedeny v přihlášce? Upravuje zákon oprávněnost nároků školky a nároků KHS?

Děkuji Vám za odpověď
 

Emily

Odpověď:

Dobrý den,

zaměstnanci hygienické stanice smí pořizovat kopie očkovacích průkazů.

Krajská hygienická stanice (dále je KHS) je podle § 78 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví pověřena k ochraně veřejného zdraví. Proto je podle § 65 odst. 2 písm. k) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a v souvislosti se zbytkem § 65: „Osoby uvedené v písmenech b) až n) si mohou pořizovat výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace v rozsahu nezbytném pro splnění účelu nahlížení.“ 

Podle § 88 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, je osoba, které se plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví týká, je povinna zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví poskytnout součinnost. 

Šolka ja tedy povinna jim tyto informace ukázat a zaměstnanci KHS si tedy smí pořizovat výpisy a kopie. To zda školka může vyžadovat např kopii očkovacího průkazu nebo jiného potvrzení o očkování od lékaře naleznete zde. Nicméně uvádíte, že ve Vašem případě už k přijetí dítěte došlo, proto odkazujeme na článek Zuzany Candiglitoa - Jak si nenechat vyhodit neočkované dítě ze školky.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

2.11.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS