Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

přijetí dítěte do MŠ

Dobrý den,


rád bych se zeptal, zda neočkované dítě, kterému jsou již 3 roky, může být přijato do školky? Na jedné diskuzi zde jsem se dočetl, že nepřijetí neočkovaných dětí se týká dětí pouze do 3 let, poté by problém být neměl, pokud jsem to správně pochopil. Jsem naprostý odpůrce očkování z důvodu jeho toxicity a z toho plynoucích nebezpečí pro dítě, které vysoce převyšují jejich údajná pozitiva.

Jarda

Odpověď:

Dobrý den,

povinnost očkování je, i přes velké množství diskusí a různorodých stanovisek v této věci, nadále aktuální. Tuto povinnost stanovuje § 46 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jehož první odstavec uvádí, že pro fyzické osoby trvale žijící na našem území, je očkování proti některým infekčním onemocněním povinností, přičemž vy, jakožto zákonný zástupce nezletilého dítěte, dle odstavce 4 tohoto ustanovení, nesete odpovědnost za splnění povinnosti svého dítěte. Povinná očkování jsou konkrétně upravena vyhláškou č. 537/2006 Sb., přičemž v případě, že nezajistíte, že se Vaše dítě podrobí těmto povinným očkováním, dopouštíte se přestupku dle § 29 zák. č. 200/1990 Sb., písm. f), za což Vám může být uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč.

Dále, dle § 50 zák. č. 258/2000 Sb., může provozovatel předškolního zařízení přijmout pouze takové dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci. Vaše dítě tedy bez příslušných očkování nemůže být do předškolního zařízení přijato, a to ani po dovršení věku 3 let, což potvrdil mimo jiné také Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 16/14.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

15.3.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS