Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přijetí do školky a povinné očkování

Dobrý den,
 
obracím se na vás s prosbou o radu. Syn nebyl přijatý do místní Mateřská škola (dále jen MŠ) z více důvodů, z nichž jeden byl - není řádně očkován. Chtěla bych se poradit, jaké další kroky zvolit v případě odvolání se. Kde zjistím podrobné informace, jak dál postupovat a jestli vůbec má cenu se odvolávat, když důvodů pro nepřijetí bylo více. Vím, že je potřeba dodržet náležitý postup, kvůli případnému soudnímu sporu.
 
Přesná citace odůvodnění z dopisu o rozhodnutí zní:
 
" Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti (nezletilého) o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou podal dne 11. 5. 2016 prostřednictvím svého zákonného zástupce. Dle kritérií pro přijetí získal 15 bodů a obsadil 38. místo v pořadí. Dítě nedosáhne věku 3 let do konce roku 2016. Není řádně očkováno. Navíc MŠ pro školní rok 2016/17 přijala z kapacitních důvodů pouze 17 dětí."
 
Pokud se tedy chci odvolat, mám na to lhůtu 15 dní. Ráda bych věděla, jakým způsobem mám podat odvolání a ke komu. Současná situace je taková, že neočkování syna je naše rozhodnutí a žádné zdravotní důvody uznané nejsou. Momentálně se snažím získat kontraindikaci k očkování, ale odvolání chci podat z důvodu víry a přesvědčení, popř. strachu z nežádoucích účinků a tím pádem zhoršení zdravotního stavu syna po očkování.
 

Děkuji moc, s pozdravem


Odpověď:

Dobrý den,

Mateřská škola (dále jen MŠ) může dle zákona (zde) přijmout pouze „dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním“ nebo „má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“ Posouzení, zda je dítě imunní, či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, provádí odborný lékař. Informujte se prosím u svého obvodního lékaře, zda by vám napsal žádanku na vyšetření k odborníkovi.

Pokud odborný lékař shledá, že Vaše dítě je již imunní, či má trvalou kontraindikaci, nemusí být již dítě očkováno. Jako doklad Vám poslouží lékařská zpráva, kterou je vhodné si vyžádat od odborníka. Dále se na Vaše dítě bude hledět, jako by podmínku očkování splnilo, a tudíž může být přijato k předškolnímu vzdělávání.

Pokud odborný lékař shledá, že Vaše dítě není vůči dané nemoci imunní, a ani nemá kontraindikaci (a zároveň není naočkované), je velmi pravděpodobné, že MŠ dítě nepřijme. Pokud by tak MŠ učinila, porušila by tím povinnost stanovenou výše citovaným zákonem, a tudíž by se vystavovala vysoké pokutě. Z výše uvedených důvodů, v souvislosti s mnohostí důvodů pro nepřijetí, nedoporučuji podávat odvolání.

Pokud byste se přece jen rozhodla pro podání odvolání, podává se krajskému úřadu Vašeho kraje. Vzor odvolání naleznete zde. Avšak efektivita takovýchto odvolání je nízká. Více o odvoláních zde. Pokud byste se rozhodla při odvolání uvádět jako důvod neočkování víru a přesvědčení, vezměte prosím na vědomí, že orgány veřejné moci tuto výjimku doposud neuznávají pro přijímaní dětí do kolektivů, avšak tato výjimka může být dostatečná pro prominutí finanční sankce. Například Ústavní soud, ve svém rozhodnutí z roku 2015 zastává názor, že „V zájmu ochrany veřejného zdraví by mělo převážit přesvědčení, že rizika vedlejších účinků vakcinace jsou naprosto nesrovnatelná s rizikem, kdy poklesne v populaci tzv. proočkovanost.“ (více zde).

V současné době se Liga lidských práv zasazuje o nastolení stavu, ve kterém by rozhodnutí, zda bude dané dítě přijato k výuce v MŠ, bylo pouze na řediteli a aby jeho rozhodnutí nebylo zkreslováno hrozbou pokuty při přijetí neočkovaného dítěte.

S pozdravem,

Vaše férová nemocnice

 

12.7.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS