Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přijímání neočkovaných dětí do mateřských škol

Dobrý den, ráda bych se informovala o tom, jaká je situace v ČR stran přijetí neočkovaných dětí do státních mateřských školek. Syn není očkovaný žádnou vakcínou a podle informací od lékařky to na přihlášku do MŠ musí napsat. Ovšem nevím, zda není diskriminací nepřijmout dítě kvůli neočkování do mateřské školky. Slyšela jsem, že v ČR již byla podaná žaloba pro diskriminaci, ale nepodařilo se mi zjistit žádné podrobnosti. Předem děkuji za odpověď.

FN

Odpověď:

Dobrý den,

neočkování dítěte dle platného očkovacího kalendáře je v České republice přestupkem, za který rodičům může hrozit pokuta. Kromě toho existuje ještě nepřímá a velmi přísná sankce zasahující do obvyklého života rodiny, kterou je zákaz přístupu dítěte do mateřských škol a na zotavovací akce (tábory, školy v přírodě, lyžařské výcviky apod. pří více než 5denním pobytu 30 a více dětí ve věku do 15 let).

Není podstatné, zda je mateřská škola státní nebo soukromá, ale pokud se jedná o registrované školské zařízení, má ředitel školy ze zákona povinnost přijímat pouze děti, které se podrobily „stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci“. Toto je upraveno v § 34 odst. 5 školského zákona ve spojení s § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nicméně Ústavní soud ve svém jediném rozhodnutí týkajícím se ústavnosti povinného očkování (nález ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III.ÚS 449/06) uvedl zjednodušeně řečeno, že musí existovat výjimky, zejména z důvodu víry, přesvědčení či svědomí rodičů, kdy očkování nesmí být sankcionováno či jinak vynucováno.   

Toto rozhodnutí se sice vztahovalo na situaci, kdy rodičům byla uložena pokuta za nesplnění očkování, ovšem například Krajský soud v Hradci Králové názor Ústavního soudu vztáhl i na přijímání dětí do mateřských škol (rozsudek ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. 52A 45/2011). Zde dovodil, že „sankcionování“ může mít podobu i v nepřijetí dítěte do mateřské školy a že ředitelky škol a správní orgány jsou povinny se při rozhodování o přijetí dítěte vypořádat s tím, zda nejsou dány konkrétní výjimečné okolnosti, které odůvodňují nedodržení požadavku na přijímání pouze plně očkovaných dětí.

S ohledem na tato rozhodnutí můžete při podání žádosti o přijetí dítěte požádat, aby byla z důvodu Vašeho přesvědčení, víry či svědomí učiněna výjimka a aby Vaše dítě bylo přijato. Ředitel tak bude mít zdokumentovaný podklad pro přijetí i neočkovaného dítěte. Hygienická stanice v takovém případě nemůže hrozit škole pokutami, neboť škola respektovala právní názor soudů a práva dítěte a rodičů.

V případě, že byste s tímto návrhem u ředitelky mateřské školy neuspěla, pak se můžete bránit cestou odvolání a následně správních žalob. Můžete též podat stížnost k veřejnému ochránci práv kvůli diskriminaci. V současnosti však ani ombudsman ani soudy dosud neshledali, že by se jednalo o diskriminaci. Může se však jistě jednat o porušení práva rodičů na svobodu smýšlení a svědomí a neoprávněné zamezení přístupu dítěte ke vzdělání a veřejným službám.

V praxi často u přijímání neočkovaných dětí do školek také dochází k obcházení či nerespektování zákona. Jednak lékaři vydávají potvrzení, na kterých je uvedeno, že dítě je očkováno podle individuálního očkovacího kalendáře a podobné nejednoznačné formulace. Některým ředitelkám školek to stačí a dítě přijmou, přestože není řádně očkováno. Někdy dochází i k tomu, že je dítě přijato, i když rodiče přinesou zprávu, kde je uvedeno, že není řádně očkováno, ať už z nepozornosti ředitelek nebo z důvodu, že to pro ně není podstatné. Opět ovšem není dodržován zákon. Tyto postupy sice vyřeší problém konkrétních rodičů s umístěním dítěte do školky, ale neřeší systematicky problém tak, aby všechny děti měly oficiálně přístup k předškolnímu vzdělání, jako je tomu běžně v západní Evropě.

Liga lidských práv zastupuje dva případy, kdy bylo dítě nepřijato nebo vyloučeno z předškolního vzdělávání kvůli neúplnému očkování. Jeden je v současnosti u Nejvyššího správního soudu, druhý již u Ústavního soudu. Argumentace rodičů je založena na tom, že vyžadování kompletního očkování pro přístup dítěte do školky je nepřiměřené a diskriminační, zvláště s ohledem na srovnání s Německem a Rakouskem a řadou dalších západních států, kde se žádné očkování ve školce nevyžaduje, ale také ve srovnání s pracovníky školky, u kterých se také očkování nezkoumá, a přitom jsou v každodenním kontaktu s dětmi.

Vaše Férová nemocnice

17.10.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS