Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přiměřenost očkovací povinnosti proti mexické chřipce

Dobrý den, nelíbí se mi povinnost očkování se proti jakékoli chřipce, pokud bude někdy státem vymáhána. U sebe i ostatní rodiny předpokládám větší přínos pro své zdraví při proběhnuté nemoci a vzniklé imunitě, než se případně potýkat s vedlejšími účinky vakcíny, mnohdy i více fatálními než je nemoc samotná. Jak se mohu bránit, prosím? Jak postupovat? Bohužel vím, že možnost není - leč zdá se mi to dost hrozné a nelogické. V médiích zaznělo že tato povinnost ve vztahu k mexické chřipce bude. Navíc letos to mohou být tři povinné dávky mexické, další rok ptačí, další koňské atd. atd. atd. Rozhodně si "díky" starostlivému státu nechci zničit své léty budované zdraví. Děkuji moc.

Odpověď:

Dobrý den,

povinnost očkování je upravena v § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Konkrétní povinná očkování jsou pak vymezena ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Očkování proti chřipce je v současné době jako povinné upraveno u osob, které pracují na pracovištích s vyšším rizikem vzniku chřipky- léčebny dlouhodobě nemocných, domy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem. Nepodrobení se povinnému očkování je chápáno jako přestupek na úseku zdravotnictví (§ 29 odst. 1 písm. f zákona č. 200/1990, o přestupcích), za který je možné uložit pokutu až 10.000 Kč.

Podle stávající právní úpravy se tedy očkování proti chřipce týká pouze některých pracovníků. Aby mohlo být očkování (ať už jakéhokoli druhu) nařízeno jako povinné do budoucna pro všechny, musela by být přijata nová právní úprava. Přitom by však musela být v souladu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, z které vyplývá, že zákrok bez souhlasu osoby lze provést pouze, pokud tak stanoví zákon a pokud je to nezbytné v demokratické společnosti v zájmu např. ochrany veřejného zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných. Tato nezbytnost by musela být prokázána.

I v případě, že by očkování bylo skutečně stanoveno jako povinné, neznamenalo by to automaticky, že se mu musíte podrobit proti své vůli a svému přesvědčení. Mohli byste se pokusit vysvětlit svému ošetřujícímu lékaři nebo příslušné hygienické stanici důvody, které Vás vedou k odmítnutí očkování. Takové nepodrobení se by však mohlo být sankcionováno pokutou nebo případně jinými omezeními. Bylo by pak na lidech, kteří s touto praxí nesouhlasí, aby se proti tomu bránili u soudu a namítali např. nepřiměřenost zásahu.

Vaše Férová nemocnice

9.6.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS