Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Promlčecí lhůta přestupku spáchaného MŠ

Dobrý den, pokud by ředitelka MŠ přijala nedoočkované dítě, může školce hygienická stanice uložit pokutu za přestupek po více než roce od vydání rozhodnutí o přijetí dítěte? Jaká další opatření jsou navrhována (dle vašich zkušeností z praxe ? Dítě do MŠ dochází a není dán žádný zákonný důvod k ukončení docházky. Děkuji velmi za odpověď.

Anežka

Odpověď:

Dobrý den,

přijetí žáka bez očkování do MŠ naplňuje znaky skutkové podstaty správního deliktu podle § 92k odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, za nějž je možné podle odst. 6 písm. b/ téhož paragrafu uložit provozovateli zařízení pokutu až do výše 500.000,- Kč. Lhůty, kterými se úprava správních deliktů v uvedemém zákoně řídí jsou upraveny ustanovením § 93 odst. 3 uvedeného zákona. Ten stanoví, že odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. V uvedeném případě je tedy objektivní promlčecí lhůta v délce tří let a subjektivní lhůta je jednoletá. Z toho vyplývá, že správní orgán (hygiencká stanice) může udělit dané MŠ saknci za přijetí dítěte bez potřebných očkování i po více než roce ode dne, kdy bylo vydáno rozhodnutí o jeho přijetí, jestliže se o sktuečnosti, že bylo takovéto dítě do uvedeného zařízení přijato dozvěděl až později. Teoreticky může být daná sankce udělena nejpozději do 3 let od přijetí neočkovaného dítěte do MŠ.

Je nutné říci, že v praxi k udělování sankcí ze strany správních orgánů v těchto případech skutečně dochází, ačkoliv povětšinou se jedná o sankci při spodní hranici výše uvedené sazby. Podle našich zkušeností žádná další opatření navrhována nejsou a ve své podstatě ani být nemohou, neboť zákon v tomto hovoří jasně. Jedinou výjimkou, kdy může být bez sankce neočkováné dítě do školky přijato je, má-li potvtzení o kontradikci, tedy, že ze zdravotních důvodů očkováno být nemůže, nebo je prokázána jeho imunita. Skutečnost, že dítě do zařízení dochází a nejsou dány žadné důvody k ukončení docházky bohužel nemá na naplnění skutkové podstaty daného správního deliktu a případné udělení sankce ze strany správního orgánu žádný vliv.

Vaše férová nemocnice.

22.2.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS