Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Škola v přírodě a očkování

Dobrý den,

dcera je očkovaná hexavakcínou 3+1, přeočkováná v 6-ti letech nebyla.MMR nemá. Ve škole plánují školu v přírodě, vzhledem k tomu, že MMR nemá horní věkovou hranici, splňuje dcera řádně očkované dítě" pro dokument o zdravotní způsobilosti potřebné ke škole v přírodě?


Děkuji za odpověď. 

Milena

Odpověď:

Dobrý den, 

povinná očkování jsou uvedena ve vyhlášce o očkování proti infekčním nemocem. Přeočkování hexavakcínou má být dle § 4 odst. 2 této vyhlášky provedeno mezi pátým a šestým rokem dítěte. Dále je dle § 5 odst. 1 této vyhlášky nutné provést očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (MMR) mezi prvním dnem třináctého měsíce po narození dítěte a osmnáctým měsícem věku dítěte. 

Tato očkování jsou ze zákona povinná a pokud nezajistíte, aby byla Vaše dcera těmto očkováním podrobena, i přesto že nemá trvalou kontraindikaci, ani není proti těmto infekcím imunní, může Vám pak být dle § 29 odst. 2 zákona o přestupcích uložena pokuta až 10.000 Kč. 

Dle § 9 odst. 1 a) zákona o ochraně veřejného zdraví může škola vyslat dítě na školu v přírodě pouze v případě, že je dítě zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Kromě výše zmíněných případů však z judikatury soudů vyplývá ještě možnost využít výjimky z důvodu svědomí, myšlení a náboženského přesvědčení či jiného ústavně relevantního důvodu. Tedy pokud máte např. špatné zkušenosti s očkováním, které Vám nedovolují očkovat, nesouhlasíte s testováním očkovacích vakcín na zvířatech a tak dále, může Vám být udělena výjimka. To znamená, že očkování by nebylo vynucováno a za neočkování by Vám pokuta uložena nebyla. Stejně tak pak můžete požádat ředitele o umožnění účasti Vaší dcery na škole v přírodě, i přesto, že není očkovaná. 

Jestliže Vaše dcera tedy není proti nákazám imunní, ani nemá trvalou kontraindikaci, pravděpodobně nesplňuje požadavek řádně očkovaného dítěte pro dokument o zdravotní způsobilosti, nicméně máte možnost uplatnit výjimku z důvodu svědomí, myšlení a náboženského přesvědčení a požádat ředitele o povolení účasti na škole v přírodě. 

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

26.4.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS