Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Soukromé školky

Dobrý den,

jak to je s přijetím neočkovaných nebo částečně očkovaných dětí do soukromých školek? Rozumím tomu dobře, že pokud je školka např. zapsána jako rodinná školka XX, spolek, není v rejstříku škol a má počet dětí max. 20, může přijmout částečně očkované dítě? Nebo bude hrozit školce nějaké sankce za přijeti? O jaký typ soukromé školky se musí jednat, aby mohla přijmout? Dále mne zajímá Montessori školka, která je vedena jako dětská skupina, může přijmout neočkované děti?

Děkuji za odpověď.

Brenda

Odpověď:

Dobrý den,

problematika přijímaní neočkovaných či částečně očkovaných dětí do mateřských školek je upravena v § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého mohou předškolní zařízení přijmout pouze děti, které podstoupily stanovená očkování. Z tohoto pravidla existují dvě výjimky, na jejichž základě může být neočkované dítě přijato do mateřské školky. Jedná se o následující situace:

  • disponujete dokladem (typicky potvrzením od lékaře), že je dítě imunní proti nákaze,
  • dítě se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – tedy v případě, že zdravotní stav brání podání očkovací látky (opět je nutné doložit patřičným potvrzením).

Toto pravidlo platí pro všechny školky, tedy i soukromé. Pokud zdravotní stav Vašeho dítěte naplňuje některou z uvedených výjimek, můžete podat řediteli mateřské školy písemnou žádost k udělení výjimky. Řádně odůvodněné žádosti by ze strany ředitele školky mělo být vyhověno a dítě by mělo být přijato.

§ 46 odst. 4 věta druhá tohoto zákona vyjmenovává zařízení, pro která je udělena výjimka z tohoto pravidla, nicméně v tomto ustanovení není uvedeno žádné z Vámi vyjmenovaných zařízení. Tím pádem dané pravidlo platí pro všechny školky (veřejné, soukromé i Montessori, dětské skupiny), bez ohledu na počet přijímaných dětí. Pokud by daná mateřská škola toto pravidlo porušila a přijala neočkované dítě, byla by vystavena hrozbě pokuty ze strany hygienické stanice.

Můžete se ale ještě pokusit o udělení výjimky z důvodu svědomí, myšlení a náboženského vyznání nebo práva dítěte na zdraví. Výhrada svědomí představuje svobodu nebýt nucen k něčemu, resp. právo zdržet se určité právní povinnosti. Výhradu svědomí můžeme definovat jako odmítnutí splnit povinnost, jejíž vykonání vyžadují úřední orgány nebo právní normy. Toto odmítnutí je spojeno s odvoláním se na požadavek svědomí, kterému se příčí vykonání dané činnosti, přičemž toto odmítnutí chce podtrhnout nadřazenost morálního zákona nad právním. Toto právo uznává ve své judikatuře Ústavní soud a je potřebné, abyste svou výhradu svědomí (tedy určitý důvodný nesouhlas) ve Vaší žádosti náležitě a pečlivě odůvodnila. Tuto možnost srozumitelně, ale zároveň důkladně vysvětluje advokátka spolupracující s Ligou lidských práv Zuzana Candigliota v tomto článku.

Vaši výhradu svědomí můžete uplatnit v žádosti řediteli mateřské školy, aby Vám z důvodu svědomí, myšlení nebo náboženského vyznání nebo z důvodu práva dítěte na zdraví byla udělena výjimka a Vaše dítě bylo přijato, resp. nebylo vyloučeno z předškolního vzdělávání. Zde uvádíme možné důvody, o které byste tuto svoji žádost mohla opřít:

  • rozpor se svědomím – např. špatné zkušenosti s očkováním, nesouhlas s testováním vakcín na zvířatech
  • rozpor s myšlením a náboženským vyznáním – odkaz např. na buddhismus
  • rozpor s právem dítěte na zdraví – v případě, kdy dítě nemá oficiálně uznanou kontraindikaci, ale rodiče jsou přesto přesvědčeni, že v případě jejich dítěte existují zdravotní důvody pro neočkování – např. zkušenost s nežádoucím účinkem očkování, genetická zátěž v rodině apod.

Ředitel na základě písemné žádosti může přistoupit k udělení výjimky a vydá rodičům sdělení, že jejich žádosti vyhovuje s podrobným odůvodněním. Ředitele školky byste k udělení výjimky mohla přesvědčit také tím, že nabídnete podepsat prohlášení, že přebíráte veškerou odpovědnost za následky způsobené tím, že Vaše dítě není očkované, nebo že v případě rizika epidemie nemoci, proti které dítě není očkované, se zavazujete dočasně pozastavit docházku dítěte do školky apod. Tady už však záleží na Vás, k čemu jste ochotni se zavázat výměnou za přijetí či nevyloučení Vašeho dítěte ze školky.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7074. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď.

Váš dotaz v anonymizované formě, včetně naší odpovědi naleznete zde: http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/souhlas-a-rozhodovani-pacienta-32/n--7074.html

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

19.12.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS