Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Splnění očkování jako podmínka v přístupu do mateřské školy u předškoláka

Dobrý den, pochopila jsem, že neočkované dítě nemůže být přijato do mateřské školky a můj dotaz zní: platí to i pro neočkované dítě v kategorii tzv. předškoláků? Což znamená dítě 1 rok před nástupem do základní školy, kdy v normálním případě školka musí takové dítě přijmout. Musí tedy přijmout i dítě, které nemá splněné očkování? Mockrát děkuji za odpověď.

Odpověď:

Aktualizované znění k 18.12.2016

Dobrý den.

Odpověď ze dne 14.8. 2010 už nebude od dalšího školního roku (2017/2018) pravdivá.

Podle zákona č. 258/2000 Sb mohou mateřské školy sice stále přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tento zákon zároveň ale uděluje výjimku zařízením, do nichž je docházka povinná.

Od 1. ledna 2017 nabude účinnosti ustanovení zákona (č. 178/2016 Sb.), který bude upravovat podmínky týkající mateřských škol a očkování od příštího školního roku (tj. 2017/2018). V zákoně je psáno, že "od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.".

Jinými slovy řečeno... odpověď na Vaši otázku bude od září 2017: „Ne, neplatí.“ Po pátém roce bude každé dítě povinné navštěvovat mateřskou školu. Touto povinností bude splňovat výše uvedenou výjimku a mateřské školy ho budou muset přijmout očkované i neočkované.

Znění k 14.8.2010

Dobrý den,

zákon ohledně podmínky splněného očkování pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání nestanoví žádné rozlišování mezi předškoláky a mladšími dětmi. Zákon obecně pro všechny děti stanoví, že "jesle nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci."

Domníváme se však, že tento požadavek tak, jak je v současnosti nastaven, je do jisté míry diskriminační. V současné době zastupujeme v soudním řízení dvě rodiny, které se rozhodly se bránit proti nepřijetí resp. proti vyloučení svého dítěte do/z mateřské školy. Věříme, že soudy nám v budoucnu dají za pravdu, že podmínka kompletního očkování dítěte je nepřiměřená.

Vaše Férová nemocnice

 

14.8.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS