Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Strach z očkování

Dobrý den! Mám osmiměsíční dceru a do této chvíle jsme se úspěšně vyhýbali očkování. Dostala pouze vakcínu proti TBC na 6. týdnu, která ji pravděpodobně "rozhodila", neboť od té chvíle z ní bylo téměř permanentně plačtivé mimino, jehož "nálady" se nám podařilo usměrnit až po několika měsících pomocí homeopatie. Od té doby, co je malá na světě, studuji na toto téma, co se dá, a čím více čtu, tím víc se moje názory staví proti očkování a narůstá z něho strach. Byly jsme objednány na příští týden na hexavakcínu, dnes mi však přišla zpráva, abych se na ni dostavila již pozítří, a tak se mi dnes z toho všeho udělalo takřka mdlo. Co teď? Již dlouho jsem se odvažovala sem napsat, až to konečně dělám. Vím, že rozhodnutí je koneckonců na mě, ale zajímá mě spousta věcí okolo, které mi nahánějí husí kůži. Momentálně jsem přesvědčená o tom, že dceru rozhodně očkovat nechci - alespoň ne zatím, kdy si nejsem jistá ani jedním z nich, že by pro ní bylo dobré. Mám strach z vážných i dlouhodobých následků, a to jistě oprávněně. Nikdo mi nedá jistotu, že očkování dceru neohrozí. Je to jako "buď anebo" či vyhánění čerta ďáblem - v touze uniknout zákeřným infekčním chorobám (jejichž pravý výskyt je dnes často velice dikutabilní) mohu přivodit očkováním jiné, stejně závažné nemoci, ne-li ještě horší! Stejný strach mám však z odmítnutí, neboť se bojím, co nastane, když opravdu vyřknu to tolik toužebné NE?

  1. Mám strach, že by mi nemilá návštěva ze "sociálky" mohla malou zabavit, i když to nejspíš není oprávněné. Může se to dnes ještě někde stát a co mohu v takovém případě dělat, kdyby se k tomu eventuálně chtělo schylovat? Jak se bránit?
  2. Jak je to s právními službami? Má u nás člověk právo na přidělení právního zástupce, nebo tak něco? Je nějaké řešení, nemohu-li si pravděpodobně právníka finančně dovolit? (Žiji zatím jen z mateřské).
  3. Předpokládala jsem, že po udělení a zaplacení případné pokuty od KHS, kdy uznám svůj přestupek a budu za něj potrestána finanční újmou, bych tímto měla od případného očkování "pokoj" . Dočetla jsem se však, že zaplacením pokuty se ještě nezbavuji povinnosti nechat své dítě očkovat! Je to pravda a jaký to má tedy smysl?
  4. Rodičů odmítajících očkování či požadujících odklad pomalu ale jistě přibývá. Jaká je dnes alespoň orientačně šance na to, při odmítnutí uspět - vyhnout se očkování i pokutě?
  5. Prý leckdy existuje jakási výjimka z pravidla, v případě např. životní filosofie či náboženské orientace rodičů neshodující se s očkováním. Existuje i něco podobného u nás?

Za trpělivé zodpovězení mých otázek předem velice děkuji!

Odpověď:

Dobrý den,

pokusíme se zodpovědět Vaše dotazy podle uvedeného číslování:

  1. Nemusíte mít obavy, že by Vám „sociálka“ při návštěvě odebrala dítě. Na druhou stranu ale není nic zvláštního, pokud Vás sociální pracovník/ice z orgánu sociálně právní ochrany dětí přijde domů navštívit. Pokud totiž orgán dostane podnět, je povinen ověřit, zda nedochází k zanedbávání péče o dítě. Pokud Vás sociální pracovník/ice kontaktuje, máte naopak možnost prokázat, že o dítě dobře pečujete, a vysvětlit svůj postoj k očkování a své obavy. K odebrání dětí dochází jen ve velmi vážných případech, kdy je ohrožen vývoj a výchova dítěte, a to jen z rozhodnutí soudu. K odmítnutí očkování ze strany rodičů se několikrát v minulosti vyjadřoval veřejný ochránce práv. Například v tiskové zprávě z roku 2004  ombudsman upozorňuje, že vyhrožování rodičům odebráním dítěte je nepřijatelné a v rozporu s Úmluvou o právech dítěte. Podle něj je jediná možná sankce vůči rodičům, kteří zjevně neodůvodněně odmítají očkovat, přiměřená pokuta.
  2. Pokud máte na mysli právní pomoc a právní zastupování výhradně ve věci očkování, tak bohužel advokáti s tím u nás nemají mnoho zkušeností. Naše poradna poskytuje právní poradenství v této věci a je možné se na nás v případě potřeby obrátit i telefonicky, nebo si domluvit schůzku osobně. Dále je dobré se obrátit na sdružení Rozalio, které Vám může v mnohém poradit a na jejich stránkách naleznete právní manuál pro rodiče. V případě podání žaloby má Rozalio kontakt na zkušeného advokáta, který už podával ve věci povinného očkování správní žaloby. Ohledně možnosti bezplatné právní pomoci obecně: Jednak Česká advokátní komora sama nabízí bezplatnou právní pomoc. Je to však pomoc spíše symbolická, prakticky se jedná o krátkou informativní poradu s advokátem. Česká advokátní komora Vám také může určit advokáta k poskytnutí právní pomoci bezplatně nebo za sníženou odměnu podle § 18 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Jde ale spíše o výjimečnou možnost, kdy žadatel nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem, nejméně dva advokáti mu odmítli poskytnout právní služby a jeho příjmové a majetkové poměry takové poskytnutí právních služeb odůvodňují. Právní pomoc dále poskytují bezplatné občanské poradny, některé neziskové organizace. Dále existuje Pro bono centrum, které zprostředkovává přes neziskové organizace bezplatnou právní pomoc poskytovanou klientům, kteří si ji nemohou dovolit. Podrobnější informace o poskytování právní pomoci v ČR najdete na stránkách veřejného ochránce práv - Potřebujete právní pomoc?
  3. Váš předpoklad je správný, zaplacením pokuty pro Vás věc končí. Podle právní úpravy se totiž nemůže jedna věc projednávat dvakrát. Na druhou stranu by ale s Vámi mohlo být zahájeno nové řízení, pokud se jedná o jiný druh očkování nebo o jiné Vaše dítě. I když na Vás například bude pediatr naléhat, abyste přišli na očkování, jinak Vás znovu nahlásí na hygienu, nic to nemění na tom, že hygiena už nemůže podruhé zahájit přestupkové řízení ve stejné věci a znovu Vám udělit pokutu. „Povinnost“ očkování spočívá v možnosti udělit rodičům pokutu, nikoliv ve vynutitelnosti očkování. Na druhou stranu vůči Vám zůstává nepřímá sankce, tedy, že dítě, které nemá splněna všechna očkování, nemůže být přijato k předškolnímu vzdělávání, ani se účastnit na základní škole zotavovacích akcí a letních táborů.
  4. Toto je neprávní otázka, která by spíš měla směřovat na organizaci sdružující rodiče, kteří si přejí prosadit svobodu očkování v ČR (sdružení Rozalio). Podle našich zkušeností mají větší úspěch rodiče, kteří jsou svoji volbu schopni obhájit mnoha argumenty, zvlášť těmi odbornými, a kteří podávají proti udělení pokuty odvolání. Mimochodem můžeme znovu zopakovat názor veřejného ochránce práv, že pokuta by mohla být uplatněna vůči těm rodičům, kteří zjevně neodůvodněně odmítají očkování.
  5. Takové výjimky existují, ale v jiných státech. Například ve většině států USA je možné odmítnout očkování z důvodů náboženských nebo filosofických. V ČR jsou jediné výjimky zdravotní kontraindikace nebo zjištěná imunita vůči infekci.

31.3.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS