Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Urgentní povinné očkování

Dobrý den,

řeším přihlášku dětí do státní školky. Ředitelka argumentuje možnou pokutou pro školku až 3 miliony, jinak by možná nad přijetím uvažovala.

Myslela jsem, že pokuta je max. 30 000 Kč.

Jak ještě prosím argumentovat - syn nečkováno nic 3 roky. Dcera 5 let, chybí jen poslední očkovaní. U dcery mě napadlo, jestli by ji nevzali i tak v rámci povinného předškolního věku.

Předem moc děkuji za informace.

janule11

Odpověď:

Dobrý den,

povinnost očkování je, i přes velké množství diskusí a různorodých stanovisek v této věci, nadále aktuální. Tuto povinnost stanovuje § 46 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jehož první odstavec uvádí, že pro fyzické osoby trvale žijící na našem území, je očkování proti některým infekčním onemocněním povinností, přičemž vy, jakožto zákonný zástupce nezletilého dítěte, dle odstavce 4 tohoto ustanovení, nesete odpovědnost za splnění povinnosti svého dítěte. Povinná očkování jsou konkrétně upravena vyhláškou č. 537/2006 Sb., přičemž v případě, že nezajistíte, že se Vaše dítě podrobí těmto povinným očkováním, dopouštíte se přestupku dle § 29 zák. č. 200/1990 Sb., písm. f), za což Vám může být uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč.

Dále, dle § 50 zák. č. 258/2000 Sb., může provozovatel předškolního zařízení přijmout pouze takové dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci. Vaše dítě tedy bez příslušných očkování nemůže být do předškolního zařízení přijato, a to ani po dovršení věku 3 let, což potvrdil mimo jiné také Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 16/14. Dle § 92k zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví by mateřské školce skutečně hrozila pokuta ve výši až 500 000,-Kč.

Bohužel přijetí Vaší dcery z důvodu předškolního věku, není možné, protože povinný poslední rok ve školce prozatím nebyl uzákoněn. Pokud by byla povinnost navštěvovat školku stanovena zákonem, musela by ji školka přijmout bez ohledu na očkování.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

31.3.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS