Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

zdravotní dokumentace, lékařsé tajemství a hlášení hygienické stanici

Dobrý den, v analýze Ligy lidských práv "Právní systémy očkování dětí" na str. 7 jsem se dočetla, že "Praktickým problémem souvisejícím s očkováním dětí a zasahujícím do soukromí rodin je nerespektování povinné mlčenlivosti ze strany pediatrů a oznamování neočkování či odkladů očkování dětí hygienickým stanicím. Pro takový postup není v zákonech stanovena výjimka z povinné mlčenlivosti, přesto lékaři systematicky bez souhlasu rodičů poskytují z vlastní iniciativy hygienickým stanicím osobní údaje o dítěti a jeho rodině..." Zákon praví, že musí nahlásit nežádoucí účinky, a UMOŽNIT nahlížení hygienické stanice do dokumentace, ale opravdu tam nic není o aktivním hlášení nestandardního postupu u očkování. Mám právo žádat lékaře, aby o odložení/odmítnutí očkování mlčel a nehlásil? Děkuji.

Leelaa

Odpověď:

Dobrý den,

záleží na tom, jakému orgánu by Vás lékař chtěl hlásit.

V případě hygienické stanice, ať už o to lékaře budete nebo nebudete žádat, lékař má povinnost dodržovat lékařskou mlčenlivost a nesmí neočkování sám z vlastní iniciativy hlásit. Pokud tak učiní, je odpovědný za porušení Vašeho práva na soukromí. Je to prakticky totéž, jako kdybyste spadla z kola a narazila si loket a po lékařském ošetření by lékař podal podnět přestupkové komisi s tím, že jste porušila dopravní předpis. Samozřejmě ale můžete lékaře na povinnost zachovávat lékařskou mlčenlivost a na možné právní důsledky z toho vyplývající (žaloba na ochranu osobnosti z důvodu zásahu do práva na soukromí) upozornit.

Naopak v případě orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tzv. sociálka) má lékař právo oznámení učinit, protože může dojít k závěru, že jde o zanedbávání péče o dítě. Pokud se orgán sociálně-právní ochrany dětí takovou informaci od lékaře dozví, tak na něj se pak povinnost mlčenlivosti nevztahuje a může to oznámit hygienické stanici.

Vaše Férová nemocnice

9.9.2011

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS