Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zodpovědnost lékaře za trvalé následky po očkování

Dobrý den. Naše 2,5-letá dcera není stále ještě očkovaná. Pokud bych se rozhodla očkovat, chci dát lékaři podepsat prohlášení, že zodpovídá za veškeré vážné komplikace a trvalé následky po očkování. Okolí mě nutí do očkování, já s ním nesouhlasím, neboť ho považuji za zdraví ohrožující a neprospěšné. Lékař mi stále přesvědčuje o pouze pozitivních účincích a nepřipouští trvalé poškození zdraví. Můžete mi, prosím, pomoci se správným zněním této žádosti z právního hlediska? Předem děkuji za Vaši práci a ochotu pomoci.

JJ

Odpověď:

Dobrý den,

váš dotaz jsme rozdělili do několika částí, pro lepší srozumitelnost celé věci.

1) Uvádíte, že Vaše dcera ještě není očkována, ale již neuvádíte jakým očkováním. Rozdílný postup je u očkování povinných ze zákona a u ostatních, která jsou na trhu doplňkově.

Zákonné očkování:

           Za škodu způsobenou očkováním s negativními následky by pravděpodobně zodpovídalo zdravotnické zařízení, ať již státní či nestátní, které příslušné očkování provedlo. Škoda na zdraví by patrně byla způsobena povahou použitého léčivého přípravku a v takovém případě je odpovědnost poskytovatele zdravotní péče objektivní (tzv. za výsledek) bez ohledu na to, že postup byl správný na základě zákona, nedošlo k žádné nedbalosti ani k pochybení. Této odpovědnosti se nelze zprostit. Lze se pouze pojistit pro případ, že by taková situace nastala.

Ostatní očkování:

        Pokud se jedná o očkování dobrovolné, je zcela na Vašem uvážení, zda necháte dítě očkovat. K očkování Vás nemůže nikdo nutit. Před očkováním by Vám měl lékař vysvětlit nejen výhody, ale i nevýhody takového očkování, jako jsou třeba vedlejší účinky. Abyste mohla dát k očkování informovaný souhlas. Výsledné rozhodnutí je ale zcela na Vás.

 

2) Lékař Vás stále přesvědčuje pouze o pozitivních účincích a nepřipouští trvalé poškození zdraví. 

            Proto, abyste se mohla rozhodnout musíte mít dostatek informací. Ty je Vám povinen předat poskytovatel zdravotní služby, v praxi pravidla lékař. Poučení musí být srozumitelné a v dostatečném rozsahu o povaze a účelu, alternativách k němu a o možných rizicích a komplikacích těchto postupů. Lékař je povinen předat informace ústně a umožnit  klást doplňující otázky vztahující se k zdravotnímu stavu nebo navrhovaném očkování. O tom, že byly informace podány, je veden záznam ve zdravotnické dokumentaci.

Informace musí být sděleny včas a řádně tak, aby jim bylo porozuměno.

             Pokud Vám nechce o negativních následcích říci, doporučuji vyžádat si a přečíst příbalovou informaci k očkovací vakcíně.

V zákoně o zdravotních službách je uveden výčet případů, kdy lze poskytnout zdravotní péči i bez souhlasu, resp. proti vůli pacienta nebo jeho zákonných zástupců. Povinné očkování mezi nimi není. Ani podle zákona o ochraně veřejného zdraví se nejedná o péči, kterou lze provést bez souhlasu. Pravidelné očkování dětí tedy nepatří mezi zdravotní péči, kterou lze provést bez předchozího informovaného souhlasu rodičů. Slovo „povinné“ znamená, že rodičům za nesplnění očkování může hrozit pokuta, nikoliv to, že by snad lékař mohl dítě očkovat bez ohledu na názor rodičů. Lékař má v souvislosti s pravidelným plošným očkováním povinnost rodičům včas očkování nabídnout a vyžádat si od nich informovaný souhlas.

3) Prohlášení lékaře o tom, že  zodpovídá za veškeré vážné komplikace a trvalé následky po očkování.

           Jak je již zmíněno v 1) bodě u zákonného očkování nese odpovědost zdravotnické zařízení automaticky a tak není žádného prohlášení třeba.

            

Vaše Férová nemocnice

9.6.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS