Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zotavovací akce a očkování

Dobrý den, v Zákoně o ochraně veřejného zdraví v §9 se píše, že "Škola může na školu v přírodě, nebo zotavovací akci vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním". Dále se v § 8 píše že " Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů". Mám dva dotazy: 1. Pokud je školní akce kratší než 5 dnů, nebo se jí zúčastní méně než 30 dětí, tak nemusí dítě splňovat podmínku, že se podrobilo pravidelnému očkování? 2. Musí být splněny obě podmínky (více než 30 dětí, déle než 5 dnů), nebo stačí, aby byla splněna pouze jedna z podmínek a už se akce považuje za zotavovací dle zákona o ochr.veř.zdraví a můžou se jí zúčastnit pouze děti způsobilé, tzn.plně očkované?. Moc děkuji za odpověď.

JitkaV

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká školy v přírodě a zotavovacích akcí dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nejprve je nutné uvést, že ze zákona vyplývá pro školy povinnost posílat na školu v přírodě či na zotavovací akci pouze dítě, které je k účasti zdravotně způsobilé a podrobilo se pravidelným očkováním. Neočkované dítě se tak nemůže uvedených akcí zúčastnit, ledaže by mělo od lékaře potvrzení, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Následně je potřeba rozlišit, kdy se jedná o školu v přírodě a kdy o zotavovací akci. Pouze zotavovací akce je zákonem definována, a to jako organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Aby se tedy mohlo jednat o zotavovací akci, musí být splněny všechny 3 zákonné podmínky. Pobytu se musí účastnit 30 a více dětí, tzn. osob ve věku do 15 let a zároveň tento pobyt musí trvat déle než 5 dnů. Není-li tedy některá z uvedených podmínek splněna, pak se nejedná o zotavovací akci.

Na rozdíl od zotavovací akce není škola v přírodě zákonem definována. Jedná se tak o akci, kterou pořádá škola bez ohledu na počet dětí či délku pobytu. Dítě bez očkování se takové akce zúčastnit nemůže. Pokud by ho škola přijala, pak by se dopustila přestupku dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vzhledem k výše uvedenému, tak záleží na tom, o jaký typ akce se jedná. Škola v přírodě není definována počtem dětí ani délkou pobytu a ze zákona vyplývá, že se jí nemohou účastnit neočkované děti. Pokud bychom však hovořili o zotavovací akci, muselo by se jednat o pobyt, kterého se účastní více než 30 dětí mladších 15 let a tento pobyt by trval déle než 5 dní. Odpovědi na Vaše otázky jsou tedy následující: 

Otázka 1. pokud by se jednalo o zotavovací akci, která by nesplňovala zákonnou podmínku délky či počtu dětí, pak by se jí neočkované dítě zúčastnit mohlo. Pokud by však akce byla označena jako škola v přírodě, pak by byl pobyt neočkovaného dítěte vyloučen. 

Otázka 2. aby se jednalo o zotavovací akci, musí být splněny všechny zákonem stanovené podmínky (30 a více dětí, děti mladší 15 let a pobyt delší než 5 dní), při nesplnění kterékoliv z podmínek se o zotavovací akci nejedná. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

7.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS