Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Způsob potvzení o očkování pro dětskou skupinu

Dobrý den,
prosím o informaci, zda je dle   § 11 odst.1 písm. i) zákona 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině postačující formulace potvrzení, že dítě se podrobilo pravidelným očkováním, má trvalou kontraindikaci nebo je proti nákaze imunní, podepsaná rodiči, když zde není výslovně uvedeno, že se musí jednat o potvrzení lékaře. Je pak povinností provozovatele dětské skupiny vyžadovat potvrzení od lékaře?
Velice děkuji za váš čas a přeji příjemný den.

Petra

Odpověď:

Dobrý den,

Ve svém dotazu se ptáte, zda je nutné, aby doklad byl vystavený lékařem, i když podle § 11 odst.1 písm. i) zákona 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině to není přímo uvedeno. Sice zde není výslovně uvedeno, že doklad o očkování musí být potvrzen lékařem, z právního kontextu to ovšem vyplývá.

Podle § 92k odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví „Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, mateřská škola, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 50 se dopustí správního deliktu tím, že přijme dítě, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá stanovený doklad.Z uvedeného pro nás vyplývá, že poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině může za předpokladu, že se nespokojí s Vaším porohlášením vyžadovat i písemné potvrzení od lékaře.

Tento doklad v souvislosti s § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. „o ochraně veřejného zdraví musí být vystaven lékařem a jedná se o lékařský dokument. Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.“ 

Navíc je padělání padělání lékařských dokumentů je přestupek podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb. Který může být sankcionován do výše 10000 Kč.

S pozdravem,

Vaše férová nemocnice

2.11.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS