Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

České občanství a zdravotní pojištění

Dobrý den,

žiji v zahraničí a mám české občanství. Jaký tarif budu platit dle tabulek v ČR v nemocnici za ošetření? Např. když si zlomím ruku a půjde do sádry. Jsem tedy Česka a budu platit méně nežli cizinec? Děkuji.

S pozdravem
 

Odpověď:

Dobrý den,

v první řadě je nutno říci, že výše úhrad za jednotlivé úkony jsou stejné pro občany ČR i pro cizince. Rozhodující je, zda je jednotlivec účastníkem veřejného zdravotního pojištění v ČR či není a zda má případně uzavřené smluvní zdravotní pojištění. 

Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda nyní žijete na území státu EU nebo mimo ni, což je pro odpověď podstatné.

V EU platí princip jednoho pojištění, což znamená, že by občan měl být pojištěn jen v jednom členském státě EU, což je prokazováno evropským průkazem zdravotního pojištění. České pojišťovny proplácí péči v zahraničí, která je nutná, neodkladná a neplánovaná a to jen do výše a za podmínek pro úhradu v ČR. Výjimkou je ambulantní péče bez nutnosti hospitalizace – např. zubní ošetření, za kterou mohou pojištěnci vyjíždět za hranice ČR. V jiných státech pojišťovny fungují na obdobném principu, ale vždy je vhodné seznámit se s podmínkami konkrétní pojišťovny, u které jste pojištěna. 

Pokud by se jednalo o zemi mimo území EU, záleželo by na konkrétní zemi, zda s ní má ČR uzavřenou bilaterární smlouvu o sociálním pojištění, které upravují také poskytování zdravotní péče a zdravotní pojištění.  Pokud by taková smlouva byla uzavřena, na občany smluvních státu by se vztahovaly ustanovení této smlouvy. Informace o jednotlivých mezinárodních smlouvách naleznete na internetových stránkách Centra mezinárodních úhrad www.cmu.cz. 

Jste-li pojištěna v jiné zemi, předpokládá se, že u české pojišťovny jste odhlášena od povinnosti účasti ve veřejném zdravotním pojištění na základě Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině. V případě, že pobýváte v EU, byla by Vám následně v ČR hrazena péče do výše a za podmínek Vaší pojišťovny.

V případě, že pobýváte mimo EU, je vhodné se při cestování do ČR vždy znovu přihlásit k veřejnému pojištění zde či případně zjistit, zda má země Vašeho pobytu uzavřenou bilaterární smlouvu v této oblasti a jaké jsou její ustanovení. 

Pro upřesnění odpovědi, pro Vaši konkrétní situaci, bychom potřebovali doplnit, na území jakého státu pobýváte. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

8.3.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS