Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Dlouhodobý pobyt v zahraničí a odhlášení se od placení pojistného na zdravotní pojištění

Dobrý den, mám jeden zapeklitý dotaz - 29. 6. 2009 jsem odlétala na dlouhodobý pobyt do zahraničí (mimo Evropu), a tak jsem se v půli června odhlásila od pojišťovny s datem ukončení pojistného 10. 7. (v tuto dobu jsem již byla v zahraničí). V cizině jsem se přihlásila k místní pojišťovně a platila pojištění na celých 6 měsíců od 3. 7. 2009 do 3. 1. 2010.

Z vážných důvodů jsem byla donucena opustit zemi o pár dní dříve, což znamená, že se vracím do ČR 26. 12. 2009. Vím, že ze zákona nemusím doplácet zdravotní pojištění, pokud splňuji tři body. Prvním je odhlášení, ke kterému došlo. Druhým je šestiměsíční pobyt v zahraničí (kde trochu tápu) a třetím je doklad o pojištění v zahraničí v délce 6 měsíců, které taky mám. Vím, že se musím zpětně přihlásit k pojišťovně do 8 pracovních dnů po ukončení mého pojištění v cizině.

Chtěla jsem se tedy zeptat, kdy se mohu ke své pojišťovně znova přihlásit, aniž by mi hrozilo, že musím doplatit posledních 6 měsíců. Pojištění v cizině jsem si řádně platila a do ciziny odletěla 29. 6. 2009 a přiletím 26. 12. 2009. Pojištění ale bylo zrušeno až k 10. 7. 2009. Znamená to tedy, že pokud se dostavím na pojišťovnu 3. 1. 2010, tak bude vše v pořádku? Nebo se mohu dostavit až po 10. 1.? U koho se mohu v této hluché době pojistit?

Odpověď:

Dobrý den,

ze zákona vyplývá, že nejste povinna platit pojistné po dobu:

  • kdy jste nepřetržitě v cizině déle než 6 měsíců,
  • pokud jste po tuto dobu v cizině zdravotně pojištěna,
  • ode dne, který je uveden v prohlášení o pobytu v cizině, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy bylo prohlášení doručeno pojišťovně.

Vaše povinnost platit pojistné v ČR skončila tedy den následující po 10. 7., tedy 11. 7. 2009. Aby Váš nárok nemuset platit pojistné zůstal zachován, měla byste se přihlásit k pojišťovně zpět ne dříve než 12. 1. 2010. Dne 11. 1. totiž uběhne 6 měsíců, ale zákon požaduje délku trvání zahraničního pobytu déle než 6 měsíců, proto alespoň ten jeden den navíc. V tomto případě byste tedy nemusela doplácet pojistné, avšak s podmínkou, že doložíte pojišťovně své pojištění v této době dokladem o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. A to právě bude problém, protože pojištěná jste byla jen do 3. 1. 2010.

I když fakticky jste v zahraničí nepobývala déle než 6 měsíců (což je zákonný požadavek), domníváme se, že toto by nemělo hrát roli, pokud jste byla v zahraničí řádně po celou dobu pojištěna a přihlásit se opětovně na pojišťovnu přijdete až po uplynutí více než 6 měsíců. Horší je však to, že ve Vašem případě nemůžete zahraniční pojištění prokázat na celou potřebnou dobu, což by bylo zřejmě důvodem k tomu, aby po Vás česká pojišťovna pojistné za celých 6 měsíců zpětně požadovala.

Dále se ptáte, u koho se můžete v této hluché době pojistit. Pojistit se v této době v ČR nejspíš nebude možné, ještě by Vám mělo trvat pojištění ze zahraničí, což netrvá. V případě, že by se Vám však například stal nějaký úraz v této době a vyhledala jste lékařskou pomoc, mohla by Vám péči hradit česká zdravotní pojišťovna. Podle zákona totiž stačí, abyste zpětně neprokázala Váš nárok na zproštění povinnosti platit pojistné z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, pak budete povinna doplatit zpětně pojistné a věc se chápe tak, jako byste vůbec o přerušení placení pojistného nežádala. Znamená to, že v takovém případě budete mít nárok na hrazenou péči v ČR.

Domníváme se, že chyba byla od počátku v tom, že pojistné na 6 měsíců jste uzavřela od 3. 7., ale od pojišťovny jste se odhlásila až s účinky od 11. 7. 2009. Tyto dny se měly ideálně krýt a nebo jste měla zahraniční pojištění uzavřít na delší dobu než jen 6 měsíců. Je však možné, že Vám Vaše zdravotní pojišťovna vyjde vstříc a Vaše pojištění v zahraničí Vám uzná. Jak to ale bude, to s jistotou tvrdit nemůžeme.

Vaše Férová nemocnice

16.12.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS