Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

doprovod pacienta při lázeňské péči

Dobrý den,
můj syn má diagnosu DMO, quadruparesa, poškozený pohybový aparát, vozíčkář, nutná celodenní dopomoc jiné osoby.
Do 18 let lázně s doprovodem bez problémů. Nyní je synovi 25 let, má problémy se schvalováním doprovodu. Pojištovna vždy zamítla, buď musel lázně zrušit, nebo si doprovod zaplatit. Lázně mají jasně dané směrnice pro úhradu bydlení a stravy "nepacientů", nelze nijak ponížit např. zrušením stravy, poplatky jsou až 3x vyšší než měsíční PnP 3.stupeň. Možná se jedná jen o špatnou formulaci zdůvodnění doprovodu na poukaze. Můžete prosím poradit, co vše je potřeba u zdůvodnění doprovodu pro DMO sdělit, aby pojišťovna schválila alespoň částečnou úhradu doprovodu?
Děkuji za radu. 

Bobeš

Odpověď:

Dobrý den, 

právo na přítomnost osoby blízké při poskytování péče je upravena v § 28 odst. 3 písm. e) bod 3 zákona o zdravotních službách. Přítomnost této osoby však nesmí narušit průběh poskytování péče a zároveň to nesmí být v rozporu s vnitřním řádem daného zařízení. Finanční úhradu pobytu doprovodu při poskytování lázeňské péče tento zákona však neupravuje. 

Aby Vám byl lázeňský pobyt hrazen zdravotní pojišťovnou, musí být slněno několik předpokladů. První podmínkou je, že je lázeňská péče na základě diagnózy indikována. Seznam diagnóz, pro které se poskytuje lázeňská péče naleznete v příloze č. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Další podmínkou je doporučení doprovodu ošetřujícím lékařem. Ošetřující lékař posoudí, zda je doprovod nutný zejména dle zdravotního stavu pacienta, jeho případné omezené pohyblivosti a celkové soběstačnosti. 

Nakonec žádost schvaluje ještě revizní lékař Vaší zdravotní pojišťovny. Ten ji schválí pokud takto ošetřujícím lékařem navržený doprovod považuje za nezbytný. Doporučujeme Vám tedy požádat Vašeho ošetřujícího lékaře, aby co nejvíce popsal situaci Vašeho syna, vylíčil jeho zdravotní stav a důvody, proč je Váš doprovod v lázních nezbytný. V případě, že Vám revizní lékař žádost schválí, máte zdravotního pojištění hrazen pobyt a stravu, nikoliv služby. 

V případě, že Vám zdravotní pojišťovna úhradu doprovodu v lázních neschválí, můžete se proti rozhodnutí Vaší zdravotní pojišťovny odvolat, a to do 15-ti dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí revizního lékaře. Odvolání můžete podat u Vaší pojišťovny. V odvolání je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu a  informaci o tom, proti kterému rozhodnutí se odvoláváte a v čem s rozhodnutím posudkového lékaře nesouhlasíte.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 6970. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

30.10.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS