Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Dvojí zdravotní pojištění

Dobrý den,

řádně pracuji i jsem zdravotně pojištěná svým britským zaměstnavatelem v UK. Péči v Anglii však nedůvěřuji jako té naší. Za jakých podmínek se mohu vrátit do zdravotní péče v ČR (stálý pobyt v ČR mám)? Mám v úmyslu začít v ČR i podnikat (třeba zatím jako OSVČ). Platí stále, že to znamená sice dvojí odvody, ale také možnost se zpět pojistit v ČR a vrátit se ke "svým" lékařům?

Děkuji!

Modruna

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není úplně zřejmé, zda se chystáte přestat pracovat ve Velké Británii a vrátit se zpět do České republiky nebo zda chcete zůstat ve Velké Británii pracovat i nadále a máte pouze zájem o českou zdravotní péči. Pokud byste ukončila výdělečnou činnost ve Velké Británii a nepobírala byste z tohoto státu žádné dávky, odvozené z předchozí výdělečné činnosti, budete opět podléhat předpisům o zdravotním pojištění země bydliště, tedy České republiky (budete tedy mít nárok na zdravotní péči v České republice). Je nezbytné, abyste tuto skutečnost neodkladně nahlásila své české zdravotní pojišťovně. Zároveň s tímto přihlášením bude nutné doložit dobu výkonu výdělečné činnosti a účasti v systému pojištění ve Velké Británii. Dokládání výdělečné činnosti není většinou nutné v případě, že jste byla v České republice registrována na základě formuláře S1 nebo E106. Pokud jste zde registrována nebyla, postačí jako doklad o výkonu výdělečné činnosti potvrzení pojišťovny, u níž jste byla z titulu výkonu práce pojištěna; pokud to není možné pak předložení dokladu o odvádění příspěvků do místního systému sociálního zabezpečení (daňový doklad, výplatní pásky apod.). Pokud uspokojivě doložíte výkon výdělečné činnosti ve Velké Británii, nemůže být po vás za toto období vyžadováno doplacení pojistného do českého systému zdravotního pojištění, a to i v případě, že jste v zahraničí pracovala kratší dobu než šest měsíců (viz § 8 odst. 4 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, dostupné zde).

Pokud byste chtěla i nadále pracovat ve Velké Británii, tak v České republice budete mít nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si musíte od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení, které jej dočasně nahrazuje. V Evropské unii platí princip jednoho pojištění, což znamená, že by občan měl být pojištěn jen v jednom členském státě Evropské unie, což je prokazováno Evropským průkazem zdravotního pojištění. České pojišťovny proplácí péči v zahraničí, která je nutná, neodkladná a neplánovaná a to jen do výše a za podmínek pro úhradu v České republice. Výjimkou je ambulantní péče bez nutnosti hospitalizace – např. zubní ošetření, za kterou mohou pojištěnci vyjíždět za hranice České republice. V jiných státech pojišťovny fungují na obdobném principu, ale vždy je vhodné seznámit se s podmínkami konkrétní pojišťovny, u které jste pojištěna.

Odkázali bychom Vás také na webové stránky Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/cs/, kde se dočtete více informací o zdravotním pojištění a poskytování zdravotní péče v rámci členských zemí Evropské unie.

 

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

18.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS