Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

EMAIL Uhrazení částky za vyšetření

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou, zda byste mohli poradit s následujícím problémem. Pacient, slovenský občan, který byl 15 let zaměstnán u českých firem a platbami přispíval do českého veřejného zdravotního pojištění, ukončil pracovní poměr a zaměstnavatel mu tedy přestal platit pojištění VZP. Po ukončení pracovního poměru si proto pacient uzavřel základní zdravotní pojištění pro cizince u VZP a.s., aby měl zajištěnu zdravotní péči během přechodné doby, než nastoupí do dalšího pracovního poměru. Během této doby ale onemocněl. Nemocnice totiž neměla kapacity pacienta komplexně vyšetřit v krátké době, která byla vzhledem k jeho akutnímu stavu nezbytná. Vyšetření v jiných zdravotních zařízeních ale musel sám hradit a VZP a.s. mu je odmítla po předložení všech dokladů a lékařských zpráv uhradit. Proto se na Vás obracím s žádostí jak postupovat, aby došlo k uhrazení částek za vyšetření, které pacient musel platit, ač nevznikly jeho vinou - sám by soukromá zdravotnická zařízení nenavštěvoval, vše vyšlo z popudu nemocnice kvůli nedostatku jejích kapacit. Navíc 15 let přispíval do českého veřejného zdravotního pojištění na VZP nemalými částkami.

Předem děkuji za odpověď a pomoc.

FN

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď formulujeme pro uvedeného pacienta:

Z Vámi nastíněné situace vyplývá, že jste uzavřel smlouvu o zdravotním pojištění s komerční pojišťovnou, se kterou nespolupracují všechna zdravotnická zařízení. V případě, že nejste v současné době zaměstnán, ale jste přihlášen k trvalému pobytu v České republice, máte ze zákona nárok na všeobecné zdravotní pojištění. Smlouva uzavřená s komerční zdravotní pojišťovnou by Vám v takovém případě k ničemu nebyla.

Otázkou také je, zda jste byl v "přechodné" době veden na úřadu práce. Pokud ano, tak by se jednalo o podobnou situaci jako u zaměstnance, kdy by Vám bylo zdravotní pojištění hrazeno úřadem práce.

Máme za to, že v případě Vašeho akutního zhoršení zdravotního stavu jste měl nárok na lékařsky neodkladnou péči v jakémkoliv zdravotnickém zařízení, bez ohledu na pojišťovnu, u které jste právě veden. Toto řešení umožňuje zákon o zdravotním pojištění. Bylo by proto vhodné domluvit se s ošetřujícím lékařem na vystavení lékařské zprávy, kde by lékař odůvodnil své rozhodnutí poslat Vás do jiných nesmluvních zdravotnických zařízení a také by zhodnotil Váš zdravotní stav jako akutní (na základě čehož jste potřeboval lékařsky neodkladnou péči). S touto lékařskou zprávou byste následně mohl kontaktovat komerční pojišťovnu a požadovat úhradu všech vyšetření. Domníváme se, že tedy nejste povinen hradit vyšetření, jelikož jste měl ze zákona nárok na jejich bezplatné poskytnutí.

Jelikož jste občanem Slovenské republiky, disponujete současně občanstvím Evropské unie. Z toho důvodu máte podle principu rovného zabezpečení právo, aby s Vámi bylo zacházeno jako s občanem České republiky. Pokud již nyní nepracujete, máte na základě principu jednoho pojištění nárok na zdravotní pojištění v místě svého bydliště, pokud např. Vaše manželka, či jiný rodinný příslušník pracuje na území České republiky.

Další možností řešení této situace je kontaktovat klientské centrum Všeobecné zdravotní pojišťovny: zde, kde by Vám mohli s tímto problémem relevantně pomoci.

Doufáme, že jsme dostatečně odpověděli na Váš dotaz. Máte-li však doplňující otázky nebo další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Vaše Férová nemocnice

13.11.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS