Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Gynekoložka jedná represivně vůči těhotné, která nechce standardní péči v plném rozsahu

Dobrý den,  

ráda bych se zeptala, zda moje gynekoložka postupuje podle práva. Čekám třetí dítě a zvolila jsem péči porodní asistentky namísto gynekologické péče v těhotenství. Ráda bych podstoupila jedno vyšetření UTZ a lékařka mě upozorňuje, že si ho budu muset hradit, neboť prý nemám minimální péči. Také prý mě nevyšetří dříve než podepíšu prohlášení o převzetí zodpovědnosti za svůj zdravotní stav a stav dítěte. Minulý rok v tomto prohlášení byla formulace, že jsem si vědoma rizika úmrtí plodu i vlastního. Mám obavu, že takové prohlášení by mohlo vyvazovat ze zodpovědnosti zdravotníky, pokud by se něco jejich zaviněním stalo například při porodu a přitom by to vůbec nesouviselo s tím, že o mne v těhotenství pečovala porodní asistentka a ne gynekolog. Jak by měl v tomto případě vypadat revers?

Při minulém těhotenství v loňském roce jsem zažila obtíže při komunikaci s gynekologem, které mne vedly k rozhodnutí svěřit se do péče porodní asistentky. Na jeho jednání v rozporu s etikou jsem podala stížnost na ČLK vloni v listopadu, ČLK jej shledala bez pochybení, po mém odvolání se zjistilo, že o. s. ČLK nezaslalo stížnost do registru stížností a muselo stížnost projednat znova, znova shledalo lékaře bez pochybení s odůvodněním, že jsem byla rizikově těhotná (nebyla). V červenci jsem zaslala druhé odvolání a od té doby se nic neděje. Je taková čekací doba normální? Jak dlouho může ČLK řešení stížnosti protahovat? Jednalo se o donucení k vnitřnímu a UTZ vyšetření slovním nátlakem proti mému přání a následné vyřazení z evidence ve 24 tt. Vzhledem k své profesi novinářky mám nahrávku celé situace pořízenou diktafonem.

Děkuji Vám za pomoc.

FN

Odpověď:

Dobrý den,

Vaše gynekoložka porušuje Vaše právo na informovaný souhlas a na hrazenou péči, pokud odmítá provést bezplatně ultrazvuk a podmiňuje to údajnou „minimální péčí“.

Žádná taková definice "minimální péče" v platných právních předpisech neexistuje a Vy máte právo si vybrat, kterou péči chcete čerpat a kterou ne. Lékař není oprávněn Vás odmítnutím části péče „trestat“ vyžadováním úhrady, když jde o hrazenou péči z veřejného zdravotního pojištění. Je to vhodný případ pro stížnost ke zdravotní pojišťovně pro odmítnutí poskytnout hrazenou péči. Ale též je možné opakovaně podat stížnost ke komoře, ale i ke krajskému úřadu – odboru zdravotnictví.

Co se týče negativního reversu, pak gynekoložka ho po Vás může žádat podepsat, ale Vy nemáte povinnost to podepsat, pokud se budete domnívat, že nejde o skutečné a realistické poučení ve Váš prospěch, ale pouze o strašení a nátlak na Vás. Nepodepsání reversu, který považujete za formu nátlaku, opět nemůže být důvodem k odmítnutí provedení ultrazvuku. Revers by správně měl vypadat tak, že budete realisticky poučena o svém zdravotním stavu a rizicích odmítnuté péče. Více informací o reversu naleznete zde.

Jednání České lékařské komory není překvapivé, protože komora není objektivním a nezávislým orgánem, který by efektivně prošetřoval stížnosti. I z naší zkušenosti vyplývá, že lékaři projednávající stížnost se často snaží krýt své kolegy a jejich neetické a protiprávní jednání. To potvrzuje i mizivé procento úspěšných stížností u České lékařské komory. Doporučujeme Vám poslat komoře dopis upozorňující na nečinnost a požadující rychlé rozhodnutí o Vaší stížnosti, resp. o opravném prostředku.

Efektivnější než stížnost k České lékařské komoře je podat stížnost ke zdravotní pojišťovně nebo ke krajskému úřadu. Pokud ovšem máte důkazy o protiprávním jednání lékaře, můžete na něj podat žalobu na ochranu osobnosti pro porušení Vašeho práva na zdraví a na svobodné rozhodování o zdravotní péči. Můžete se tak domoci omluvy i finančního zadostiučinění, což je nepochybně prevence toho, aby daný lékař takto postupoval v jiných případech.

Vaše Férová nemocnice

26.2.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS