Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Hrazení injekce u zubaře

Dobrý den,


chtěla bych se zeptat, kdo má hradit umrtvovací injekci při běžném zákroku (více-krát do roka při vrtání zubů). Moje zubařka vyžaduje, aby mi ji vždy při vrtání dala a vždy za ni platím. Na některých webových stránkách píší, že tyto injekce má proplácet pojišťovna, ale na jejich webu  jsme nic takové nenašla.

MR

Odpověď:

Dobrý den,

 

na základě ustanovení dle § 28 odst. 3 písm. f) zákona o zdravotních službách máte právo být informována o ceně poskytovaných zdravotních služeb. Zároveň je Vás Váš lékař povinen informovat o ceně poskytovaných zdravotních služeb a uvést, které služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jak stanovuje § 45 odst. 2 písm. a) zákona o zdravotních službách. Vaše zubní lékařka je tudíž povinna Vás informovat o tom, zda je daný zákrok hrazen ze zdravotního pojištění, či nikoli. Zubní lékař je zároveň povinen vyvěsit seznam služeb, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na místě viditelném pro pacienta, jak stanovuje § 45 odst. 2 zákona o zdravotních službách.

Dle přílohy zákona o veřejném zdravotním pojištění je lokální anestezie hrazena ze zdravotního pojištění, za předpokladu, že se nejedná o specifický typ anestezie, tzv. intraligamentární (intraligmentární umrtvení je speciální technika, při které dojde k umrtvení pouze jednoho jediného zubu, nikoli dalších částí chrupu). V případě, že Vám Vaše zubní lékařka neaplikuje tento specifický typ anestezie, neměla by po Vás vyžadovat za tento zákrok platbu.

Stěžejní je ale také skutečnost, zda má Vaše zubařka uzavřenou smlouvu s Vaši zdravotní pojišťovnou. Hrazené zdravotní služby, mezi něž lokální anestezie spadá, jsou hrazeny na základě smlouvy mezi pojišťovnou a poskytovatelem. V případě, že by Vaše zubní lékařka smlouvu s Vaši pojišťovnou uzavřenou neměla, byla by úhrada zákroku zcela oprávněná. Nejlepší tedy bude, pokud se na tuto skutečnost dotážete přímo Vaší zubní lékařky. Případně se můžete obrátit na Vaši zdravotní pojišťovnu, která Vám vydá seznam zubařů ve Vašem okolí, se kterými má uzavřenou smlouvu.

Zároveň je nutné uvést, že Vám Vaše zubařka nemůže anesteziologickou injekci vnucovat. Zdravotní služba, kterou je i péče zubního lékaře, Vám může být poskytnuta pouze s Vaším souhlasem, jak stanovuje § 28 odst. 1 zákona o zdravotních službách. V případě, že byste injekci odmítla, však hrozí, že Vaše ošetřující zubní lékařka odmítne zákrok provést s odůvodněním neetické a nemorální zdravotní péče. Na základě §11 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění však máte právo na volbu lékaře, které není u zubařů nijak omezeno a můžete tedy hledat zubaře, který Vám vyjde vstříc s Vašimi požadavky. Pokud se rozhodnete pro volbu nového zubního lékaře, doporučujeme si vyžádat výše zmíněný seznam poskytovatelů lékařských služeb ve Vašem okolí od Vaší pojišťovny, čímž se vyhnete dalším nechtěným úhradám za lokální anestezii.

Jestliže měla Vaše zubní lékařka uzavřenou smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou, a tím pádem po Vás neoprávněně požadovala úhradu zdravotnického úkonu, můžete si na její dosavadní postup stěžovat. Stížnost můžete podat buď provozovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje, tedy lékaři nebo vedoucímu zdravotnického zařízení, zřizovateli zdravotnického zařízení – zpravidla kraj, České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře, nebo zdravotní pojišťovně. Více informací o obecném podávání stížností naleznete zde. Více informací o podávání stížností k České stomatologické komoře naleznete zde

Jestliže situace nebude pomocí stížností vyřešena, tedy jestliže nedostanete uhrazenou částku zpět, můžete zvážit podání žaloby u občanských soudů. Nabízí se podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení. Se soudním sporem se však váží peněžité náklady a zároveň Vaše povinnost, jakožto povinnost žalující strany, prokázat, že si zubní lékař skutečně nechal jednotlivé injekce zaplatit. Jestliže byste se rozhodla řešit spor touto cestou, doporučuje kontaktovat advokáta, který by Vás ve sporu zastupoval. Seznam advokátů naleznete zde.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

13.9.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS