Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Hrazení poplatků při hospitalizaci

Prosím o informaci, jestli může nemocnice vystavit pacientovi fakturu za pobyt v průběhu jeho hospitalizace, tedy v době, kdy jeho léčení nebylo ještě ukončeno. Dále jestli má právo za jeho léčení vystavit fakturu jeho příbuzným a jestli ti jsou povinni tuto fakturu zaplatit. Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

povinnost hradit regulační poplatek za poskytnutí zdravotní péče zákon výslovně ukládá pojištěnci, nebo jeho zákonnému zástupci (tzn. zástupci osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům). Z toho důvodu tak nemocnice může formulář s uvedením částky, kterou je třeba uhradit, vystavit pouze pojištěnci, tj. pacientovi. Ten je pak také povinen uvedenou částku uhradit. Neumožňuje-li psychický stav pacienta, aby formulář převzal, lze ho předat např. příbuznému.

Způsob výběru regulačního poplatku záleží na zdravotnickém zařízení. Může se tak jednat o platbu v hotovosti na výběrčím místě, poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem.

Přitom platí, že v případě hospitalizace pacienta po dobu delší 30 dní se regulační poplatek hradí vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Nemocnice tak předpis úhrady pacientovi vystaví průběžně v závislosti na délce trvání hospitalizace. V ostatních případech (tj. pojištěnec je umístěn ve zdravotnickém zařízení po dobu kratší než 30 dní) je třeba regulační poplatek zaplatit nejdéle do 8 kalendářních dnů po propuštění z ústavní péče.

Obdobné dotazy jsme zodpovídali např. zde a zde. Omlouváme se za prodlení s odpovědí na Váš dotaz.

Vaše Férová nemocnice

11.1.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS