Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Hrazení zdravotní péče v cizině pojišťovnou v souvislosti s porodem

Dobrý den,

Ráda bych požádala svou zdravotní pojišťovn o proplacení nákladů za porod vedený v porodním domě v Rakousku. Jsem česká občanka s trvalým pobytem v ČR, dítě se narodilo 24.6.2016. Ráda bych se poradila s odborníkem na toto téma, jak dopis koncipovat,nebo konzultovala, na základě jakých zákonů či listin mám právo žádat o proplacení alespoň části nákladů.

Díky za pomoc či kontakt na správnou osobu.
 

Katka

Odpověď:

Dobrý den,

Vaše právo na proplacení zdravotní péče v cizině pojišťovnou je upraveno v §14 zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění. (pro plné  znění kliknete sem)

Zákon rozlišuje mezi zdravotní péči plánovanou, která musí byť předem schválená pojišťovně, a péči neodkladnou, při které je potřebné prokázat, že se jednalo o zdravotní péči neodkladnou, jejíž potřeba nastala v průběhu  pobytu v cizině. Výška úhrady za péči v cizině je jen do výšky její úhrady v České republice.

Dle našeho mínění porod v každém porod představuje péči neodkladnou, tak jako je definovaná v zákone  č.372/2011 o zdravotních službách, dle kterého účelem neodkladné péče  je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí,

Zdravotní pojišťovny mají žádosti o refundaci nákladu vynaložených na zdravotní služby v zahraničí zveřejněné svých webových stránkách (viz zde) na webových stránkách možno najíst aj  podrobné poučení k žádosti ( pro zobrazení kliknete sem).

K vyplněné žádosti je obvykle nutné přiložit i :

-originál účetního/jiného dokladu, ze kterého vyplývá provedení platby poskytovateli zdravotních služeb

-lékařskou zprávu/jiný doklad vystavený poskytovatelem zdravotní služby, ze které/-ho je patrné, jaké zdravotní služby poskytnuty

-plnou moc v případě zastupování pojištence třetí osobou

O Vaši žádosti se bude rozhodovat v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve správním řízení, které bude zahájeno dnem doručení žádosti. Rozhodnutí ve věci bude vydáno bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

S pozdravem

Vaše Férová Nemocnice

23.8.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS