Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Invalidní důchod a závažné onemocnění

Dobrý den,

chci se s Vámi poradit o mojí přítelkyni. Zažádala si o invalidní důchod. Dnes ji přišlo posouzení o invaliditě, kde ji lékařka uznala invalidní prvního stupně z 35%. Problém je v tom, že její zdravotní stav jí neumožňuje pracovat. Má neuromyelitis optica, sama není schopna normálně fungovat. Bere imunosupresiva a antidepresiva. Jak může být mezi pacienty s deficitem imunity? Navíc s těžkými depresemi poskytovat oporu pacientům?  Navíc má stálé silné bolesti. Vůbec nevíme, co máme dělat, ani jak formulovat odvolání, až přijde rozhodnutí, předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

invalidita prvního stupně je definována zde. U Vaší přítelkyně jde tedy o spodní hranici pro přiznání invalidity. S tím je spojena i určitá míra ochrany, jako například právo na rehabilitaci, kdy jí úřad práce pomůže najít jiné vhodné zaměstnání. Vaše přítelkyně bude muset být v tomto případě zařazena na pracoviště přizpůsobené jejímu zdravotnímu stavu. V neposlední řadě jí vzniká nárok na invalidní důchod, pakliže splňuje potřebnou dobu pojištění.

Pakliže nesouhlasíte s posudkem, musíte vyčkat na rozhodnutí, proti kterému se podávají tzv. námitky (§ 88 zde). Námitky se podávají u orgánu, který rozhodnutí vydal a musí obsahovat a) údaje o rozhodnutí, proti kterému směřuje (spisovou značku, datum vydání), b) v jakém rozsahu je napadáno (nelze namítat proti odůvodnění, pouze proti výroku), c) údaje o Vaší manželce (jméno, příjmení, datum narození, bydliště). Námitky je třeba podat do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Námitky nemají odkladný účinek. Zde můžete odkázat na vyhlášku č. 359/2009 Sb., kde jsou v přílohách vypočtena onemocnění a jejich vliv na pokles schpnosti pracovat (v %). Také je vhodné podložit námitky zprávami odborných lékařů, které dokládají existenci onemocnění Vaší přítelkyně.

Orgán, který rozhodnutí vydal rozhodne o námitkách do 30 dnů (§71 zde), avšak v případě, že jde o posuzování zdravotního stavu (typicky u posuzování invalidity), lhůty se prodlužují o dalších 60 dnů.

Pokud lhůty uplynuly, můžete si požádat o přiznání nového invalidního důchodu, jestliže se změnil zdravotní stav oproti původnímu stavu. K žádosti můžete přiložit posudek jiného lékaře.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

28.3.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS