Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Mám právo na hrazenou péči porodní asistentky během těhotenství?

Dobrý den,

vzhledem k negativním zkušenostem s komunikací s lékaři v těhotenství jsem se rozhodla při současném těhotenství pro péči porodní asistentky, kterou si ale musím sama hradit. Porodní asistentka mi vystavila těhotenský průkaz a pravidelně k ní docházím na kontroly. Je možné, aby mi tyto platby pojišťovna proplatila?

Pokud u své gynekoložky chci podstoupit pouze jedno vyšetření UTZ z celkové standardní péče, může ho odmítnout provést, popřípadě může požadovat negativní revers? Gynekoložka mi sdělila, že si ultrazvuk budu muset hradit, neboť prý nemám minimální péči. V reversu v minulém roce byl při odmítnutí vyštěření uveden výrok, že souhlasím s rizikem úmrtí matky i plodu, což bych letos nerada podepisovala, neboť bez vnitřního vyšetření a testů vrozených vývojových vad se necítím být těmto rizikům vystavena.

Děkuji za Váš čas a ochotu.

Nšoči

Odpověď:

Dobrý den,

praxe zdravotních pojišťoven nepočítá s tím, že by se proplácela komplexní péče porodní asistentky v těhotenství, ale podle našeho názoru tím dochází k neoprávněnému zasahování do práv ženy na volbu poskytovatele péče.
 
Právní úprava na úrovni zákona o veřejném zdravotním pojištění obecně říká, že ze zdravotního pojištění se hradí péče poskytnutá s cílem zlepšit nebo zachovat zdravotní stav, pokud je péče přiměřeně bezpečná, v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy a existují důkazy o jejich účinnosti. Mezi tuto péči patří i péče preventivní, dispenzární, ošetřovatelská. Mezi dispenzární péči se řadí i péče těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství. Mezi péči ošetřovatelskou zase podle zákona o zdravotních službách patří výslovně i péče v souvislosti s těhotenstvím a porodem.
 
Problém je až na podzákonné úrovni. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví se seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami totiž počítá jako s jediným hrazeným výkonem porodní asistentky s tzv. návštěvou těhotné nebo matky v šestinedělí ženskou sestrou, obvykle 1krát v těhotenství, 3krát v šestinedělí. Komplexní péče o těhotné se dle vyhlášky hradí pouze gynekologovi.
 
Navíc zákon o veřejném zdravotním pojištění stanoví, že nelékařští zdravotničtí pracovníci (mj. i porodní asistentky) mohou poskytovat hrazené služby pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře.
 
Tento stav tak nerespektuje kompetence porodních asistentek vyplývající ze směrnice Evropské unie, podle které je porodní asistentka oprávněna mj. i diagnostikovat těhotenství a monitorovat normální těhotenství a provádět vyšetření nezbytná ke sledování průběhu normálního těhotenství, a to samostatně bez dohledu či dozoru lékaře. Tento stav je podle našeho názoru také v rozporu s ústavou, neboť vyhláška svévolně omezuje zákonné právo ženy na volbu poskytovatele a diskriminuje v přístupu k hrazené péči ty ženy, které upřednostňují péči porodní asistentky.
 
Současný stav tak nevychází z koncepce běžné v západních zemích založený i na doporučení Světové zdravotnické organizace, kdy porodní asistentka je specialistkou na fyziologický průběh těhotenství a zároveň je primární a samostatnou poskytovatelkou péče nerizikovým ženám a teprve v případě zjištění problémů či komplikací předává ženu do vyšší úrovně péče - k lékaři, který je zase specialista na řešení patologií. Přetrvává tak zažitý zastaralý model, kdy lékař má v péči všechny těhotné bez ohledu na jejich rizikovost, a porodní asistentka má v péči o ně pouze okrajovou roli podobnou zdravotní sestře, která asistuje lékaři a pracuje pod jeho dohledem.
 
Domníváme se, že současnou nevyhovující situaci, kterou podporuje lékařská lobby, lze napadnout právní cestou:
  • Nejprve je potřeba jednat s pojišťovnou - sdělit jí, že máte zájem o těhotenskou péči ze strany porodní asistentky, a dotázat se, jakým způsobem Vám pojišťovna zajistí hrazení této péče. Je třeba ovšem počítat, že odpověď bude zamítavá.
  • Poté, co budete mít vyjádření pojišťovny, se lze obrátit na soud a domáhat se proplacení Vámi uhrazené péče porodní asistentky - je nutné použít výše uvedenou argumentaci o rozporu současného stavu s evropským právem a s ústavou, neboť do Vašich práv je zasahováno pouhou ministerskou vyhláškou a nikoliv zákonem, jak to předvídají ústavní pravidla.
  • Je možné též využít stížnosti k ombudsmanovi, který řeší případy diskriminace. Zde by se mohlo jednat o diskriminaci z důvodu světového názoru, neboť volbou porodní asistentky namísto lékaře ženy realizují často svoje životní filosofické přesvědčení a preferenci podpory přirozeného těhotenství.
Co se týče Vašeho dotazu na to, zda můžete chtít po gynekoložce pouze jedno vyšetření ultrazvukem, tak samozřejmě můžete.

Gynekoložka nemůže porušovat Vaše právo na informovaný souhlas a na hrazenou péči tím, že vám odmítne bezplatně provést ultrazvuk, neboť jeho provedení podmiňuje nějakou „minimální péčí“. Žádná definice "minimální péče" v platných právních předpisech neexistuje a Vy máte právo si vybrat, kterou péči chcete čerpat a kterou ne. Lékař není oprávněn Vás odmítnutím jiné péče „trestat“ vyžadováním přímé úhrady. Je to vhodný případ pro stížnost ke zdravotní pojišťovně pro odmítnutí poskytnout hrazenou péči. Ale též je možné podat stížnost ke České lékařské komoře, ale i ke krajskému úřadu – odboru zdravotnictví.

Co se týče negativního reversu, pak gynekoložka ho po Vás může žádat podepsat, ale Vy nemáte povinnost revers podepsat, pokud se budete domnívat, že nejde o skutečné a realistické poučení ve Váš prospěch, ale pouze o strašení a nátlak na Vás. Nepodepsání reversu, který považujete za formu nátlaku, opět nemůže být důvodem k odmítnutí provedení ultrazvuku.

Vaše Férová nemocnice

14.12.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS