Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Na co mám nárok?

V roce 1985 jsem díky transfuzi při gynekologické operaci dostala žloutenku C zjistilo se to až v roce 1994 kdy nemoc byla chronická. Stále se můj zdravotní stav zhoršuje, mám hodně poškozená játra a ledviny. Díky tomu že mám i cukrovku je můj stav špatný. 19 let jsem žila s nemocí, o které jsem nevěděla, nehledě na to, že jsem mohla nakazit své 3 děti. Mám nárok alespoň na zproštění placení léku? Měsíčně dám za léky 2000 Kč. Nebo mám nárok na jiné odškodnění?

Předem děkuji za odpověď.

Jarka

Odpověď:

Dobrý den,

je nám líto, že se musíte potýkat se zdravotními problémy a řešit obtížnou situaci.

Vaše nároky na škodu na zdraví vůči nemocnici lze rozdělit na náhradu:

  • bolestného a náhradu za ztížení společenského uplatnění (podle tabulek),
  • ztráty výdělku (formou pravidelné výplaty, vychází se z předchozí průměrné mzdy poškozeného),
  • nákladů spojených s léčením (např. léky, pomůcky, doprava k lékaři.

Pokud lékaři skutečně pochybili a jejich jednání bylo příčinou Vaší nemoci a následně i vzniklých škod, jistě Vám vzniká nárok na škodu vůči nim.

Od zákroku, který byl příčinou vzniku Vašich škod však podle Vašeho popisu uplynula již dlouhá doba a je proto potřeba dávat si pozor na to, zda Váš nárok není již promlčený. Nárok na náhradu škody na zdraví se totiž promlčí za dva roky ode dne, kdy jste se dozvěděla o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Tyto dvě podmínky musí být splněny obě zároveň, aby promlčecí doba mohla začít běžet. Pokud by totiž k promlčení došlo, nebylo by možné toto Vaše právo uplatňovat u soudu, namítne-li žalovaná strana uplynutí promlčecí doby.

Jak zjistíte, kdy začala běžet promlčecí lhůta? Podle judikatury se poškozený dozví:

  • o tom, kdo za škodu odpovídá tehdy, když zjistí skutečnosti rozhodné pro vymezení odpovědného subjektu (vůči komu má náhradu škody uplatňovat),
  • o škodě tehdy, když zjistí skutečnosti, z nichž lze dovodit vznik škody a orientačně (přibližně) i její rozsah (tak, aby bylo možné případně též určit alespoň přibližně výši škody v penězích).

Pokud jde tedy o zproštění placení léku, nebo-li právě nároku na náhradu nákladů spojených s léčením, dojde k promlčení nároku pravděpodobně dva roky po době, kdy Vám tyto náklady vznikly, pokud jste již věděla, kdo za škodu odpovídá. Co se jiných nároků na odškodnění týče, došlo již pravděpodobně k promlčení, neboť jste se o škodě samotné dozvěděla již před mnoha lety.

Ani promlčecí lhůta Vám samozřejmě nebrání, aby jste odškodnění nebo proplacení léků nárokovala mimosoudní cestou, například dohodou s nemocnicí. Stejně tak je možné se pokusit o mediační řízení. Více o něm naleznete zde. Můžete se také rozhodnout na nemocnici a její jednání podat stížnost, přičemž závěr tohoto šetření můžete využít i pro další postup ve věci. Více o stížnostech naleznete zde. Také je vhodné vyžádat si pro další postup Vaši zdravotnickou dokumentaci.

Stejně tak, pokud s nemocnicí komunikujete, ji můžete požádat, aby Váš nárok písemně uznala s uvedením, důvodu a výše. To znamená, aby nemocnice písemně uznala nejen svou odpovědnost za Vaše nakažení žloutenkou při transfůzi, ale také Váš nárok na zaplacení dohodnutého odškodnění.  V takové chvíli by začala běžet i nová, desetiletá promlčecí lhůta a měla byste i při soudním sporu jistotu, že náhradu škody skutečně dostanete.

Každopádně pokud se rozhodnete jakkoliv řešit Váš problém soudní cestou, doporučujeme Vám vyhledat radu advokáta, který se na tuto oblast specializuje, neboť soudní spor může být velmi komplikovaný a zdlouhavý.

Vaše Férová nemocnice

16.9.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS