Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Náklady na snímatelnou zubní náhradu

Může mi zubní lékařka, která je smluvním partnrem VZP, účtovat náklady spojené s vyhotovením snímatelné protézy? (např.náklady na laboratoř či otisky) Jsem pojištěný u VZP a dle dostupných informací mám nárok na zhotovení snímatelné protézy zcela zdarma.

Zhotovená protéza neodpovídala velikosti úst, tedy nesplňovala funkční ani estetickou stránku a přesto mi bylo lékařkou s výsměchem sděleno, že se s tím nedá nic dělat. Jak se mohu bránit? Předem děkuji za odpověď. 

Ital

Odpověď:

Dobrý den,

bohužel nejsme schopni posoudit, zda zubní náhrada, která vám byla vyrobena, spadá do stomatologických výrobků plně hrazených pojišťovnou, případně jaké dílčí výkony, které vám mohly být provedeny, jsou hrazeny. V tomto ohledu vám doporučujeme obrátit se přímo na zdravotní pojišťovnu, pod kterou spadáte. Pro správné posouzení bude nutné jí předat potřebné informace, můžete si např. pořídit kopii své zdravotní dokumentace (postup uvádíme zde), a ke své žádosti o přezkoumání ji přiložit.

Ať už by závěr zdravotní pojišťovny byl jakýkoli, pokud zhotovená zubní náhrada vykazuje vady (např. neodpovídá velikostí), můžete tyto vady reklamovat, tedy upozornit svého lékaře na vady a požadovat nápravu; to jste, jak uvádíte, již udělal (vaše reklamace by tedy měla být považována za včasnou). Pokud vaše lékařka odmítá reklamaci uznat, doporučujeme vám následující postup.

V první řadě vám doporučujeme domáhat se nápravy mimosoudní cestou. Můžete požádat jiného zubaře o konzultaci, aby zhodnotil, jaké vady protéza má, a požádat ho o písemné vyjádření. Následně se můžete opět obrátit na svoji zubařku, konfrontovat ji se zjištěním jejího kolegy, a požadovat zhotovení nové věci (případně opravu, je-li možná) nebo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacených částek. Doporučujeme vám informovat také zdravotní pojišťovnu, pokud byla zubní náhrada alespoň částečně hrazena ze zdravotního pojištění. V takovém případě má i pojišťovna zájem na vrácení zaplacených peněz.

V případě, že nebudete nadále úspěšný, vám doporučujeme obrátit se na soud. Můžete se nechat zastupovat advokátem, jejich seznam vede Česká advokátní komora. S ním pak můžete zvolit vhodný postup, jak se domoci odstoupení od smlouvy nebo odstranění vad.

Další možností pak je podání stížnosti, a tu adresovat vedení zdravotnického zařízení, kde zubařka pracuje (pokud nemá samostatnou ambulanci), případně také České stomatologické komoře nebo zdravotní pojišťovně. Postup pro podávání stížností vysvětlujeme zde. Pokud bude na základě vaší stížnosti zjištěno, že lékařka pochybila, můžete se pak na ní snáze domoci nápravy. Pokud jste se z její strany setkal také s nepatřičným chováním, např. s urážkami či výsměchem, můžete tento fakt také uvést do stížnosti.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

18.11.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS