Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nárok na příspěvek, když trpím srdeční vadou

Dobrý den,

jsem pacient s vrozenou srdeční vadou. Pracuji 20 let na pozici, při které nejsem tímto postižením omezen. Nicméně dle lékařů musím dodržovat jistý režim, vyhýbat se námaze a jiným zatěžujícím aktivitám. Nikdy jsem nesměl provozovat sport na vyšší než rekreační úrovni, a to ještě s velkým omezením. Chci se touto formou zeptat, zda spadám do nějaké kategorie podobně postižených spoluobčanů a zda mám nárok na nějaké zvýhodnění či státní příspěvek.

Děkuji

Kopřiva

Odpověď:

Dobrý den,

 

na základě Vámi uvedených informací se domníváme, že žádný takový nárok Vám nepřísluší.

Příspěvky a zvýhodnění poskytované osobám zdravotně postiženým jsou:

 • Příspěvek na mobilitu
  • Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku
  • Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.
  • Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením
  • Osobám, kterým byl přiznán příspěvek na péči, a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku, vydává krajská pobočka Úřadu práce průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P).
  • Průkaz osoby se zdravotním postižením uvedený v odstavci 1 náleží též osobě starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace nebo je uznána závislou na pomoci jiné osoby podle zákona o sociálních službách.
  • Průkaz TP náleží osobám, které jsou považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).
  • Průkaz ZTP - osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.
  • Průkaz ZTP/P - osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.
 • Příspěvek na péči
  • Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, nebo dětský domov, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
 • Invalidní důchod
  • Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže (zjednodušeně řečeno) se stal invalidním. Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %, což určuje posudek ošetřujícího lékaře.

Dle výše uvedených podmínek se tedy domníváme, že žádnou z nich nesplňujete.

Příslušným k vyplácení příspěvků je Úřad práce, ohledně invalidního důchodu pak Česká správa sociálního zabezpečení. Můžete se tedy ještě obrátit na tyto instituce, které Vám ohledně možné podpory poradí nejpovolaněji.

Vaše Férová nemocnice

 

4.2.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS