Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nároky na úhradu péče u migrujícího pracovníka a jeho rodiny

Dobrý den, jsem těhotná (38 týden) a pobírám mateřskou z Velké Británie. S manželem, který je Angličan, jsme se přestěhovali do ČR. On za prací dojíždí do VB. Je 14 dní v práci a 14 dní doma v Česku. Manžel si v Anglii vyřídil formulář E106 a já jsem s ním přišla na pojišťovnu. Tam však nevěděli, co s tím. Mám nárok na pojištění jako nezaopatřený rodinný příslušník, i když pobírám mateřskou z VB? A budu moci pojistit naše dítě v ČR, pokud mám ten formulář E106? Zdravotní péči si stále hradím, i když na formuláči je napsáno, že platí od 1. 3. 2010. Ještě jsem neobdržela evropskpou kartičku pojištění, kterou by mi měla vydat zdravotní pojišťovna v Česku. Pokud bych porodila bez té kartičky, budu si muset porod hradit, i když mám sice formulář, ale na pojišťovně teprve zjišťují co a jak? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

Vámi uváděný formulář E 106 slouží k řešení situace, kdy je pojištěnec pojištěn z titulu výkonu výdělečné činnosti na území jedné členské země EU, a přitom bydlí na území jiného státu. Na základě práva Evropské unie by měla být každá osoba pojištěna pouze v jednom státě EU. Tímto státem je zpravidla stát výkonu výdělečné činnosti, přičemž přeshraničním pracovníkem se rozumí osoba, která pracuje na území jednoho členského státu a na území jiného členského státu EU bydlí. Nárok na plnou zdravotní péči pak má v obou státech.

Tato situace se týká pracovníka s bydlištěm na území ČR, který provozuje výdělečnou činnost v jiném členském státě EU a minimálně jednou týdně se vrací do svého bydliště. Vzhledem k tomu, že uvádíte, že manžel se do ČR vrací v intervalech delších, bylo by vhodné se ohledně přesného postupu obrátit buď přímo na pojišťovnu, nebo na Centrum mezistátních úhrad.

Co se týče porodu, spadá do okruhu péče hrazené ze zdravotního pojištění. S ohledem na skutečnost, že si zdravotní péči v ČR hradíte, úhrada porodu bude zaplacena pojišťovnou. Narozené dítě se potom stává pojištěncem pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka, a to v den jeho narození.

Vaše Férová nemocnice

3.5.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS