Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Neúspěšná interrupce, jak dlouho zpětně lze žádat o nároky?

Dobrý den,

Před 17 lety byl proveden neúspěšný lékařský úkon- miniinterrupce. Po týdnu zvyšujícího se krvácení a bolestech, byl návštíven ženský lékař, který tento průběh chválil, ovšem odebral krev, což argumentoval tím, že klidně byla odsáta jen část a plod tam zůstal. Večer následovalo opravdu masivní krvácení a ve špatném stavu rychlý převoz rychlou záchrannou službou do nemocnice, kde bylo provedeno vyčistění, několikadenní hospitalizace. Sloužící lékař situaci komentoval slovy za minutu 12. Interrupce prý byla provedena jen částečně, plod nebyl úplně odstraněn a způsoboval krvácení.

Nutno podotknout, že celý úkon byl zcela předem uhrazen, a to částkou 4 000,00 Kč. Je to již 17 let, je tedy možno požadovat vrácení výše zmíněné částky zpět? Žádný informovaný souhlas se v té době nepodepisoval. Moc děkuji za odpověď.

v10

Odpověď:

Dobrý den,

na začátku bychom si dovolili vyjádřit se k Vašemu tvrzení týkajícího se informovaného souhlasu s daným zákrokem. Pokud jste podstoupila tento zákrok, dle zákona jste musela vypisovat tzv. žádost o umělé přerušení těhotenství, hlášení potratu a mimoděložního těhotenství. V rámci tohoto dokumentu již ale dáváte souhlas k danému zákroku, tudíž žádný jiný souhlas nutný není. Pokud by se stalo, že jste tuto žádost nevypisovala ani se s ní nijak nesetkala, šlo by ze strany lékaře o trestný čin ublížení na zdraví.

Nyní již konkrétně k Vaší otázce týkající se vrácení 4 000,00 Kč.  Dle zákona byste měla právo na:

  • Náhradu škody na zdraví, která Vám byla způsobena (bolestné)
  • Náhradu za ztrátu výdělku způsobenou několikadenní hospitalizací (pokud jste v té době byla zaměstnána)
  • Náhradu nákladů spojených s léčením (doprava k lékaři…)

Bohužel od dané události již uplynula velmi dlouhá doba a tyto nároky jsou dle zákona již promlčeny.  Právo na náhradu škody na zdraví se totiž promlčuje 2 roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě, a o tom, kdo za ni odpovídá. Tyto podmínky musí být splněny zároveň. Promlčením zaniká nárok, ale ne právo. Je tedy možné, abyste své právo uplatnila i po 17 letech, ovšem je velmi pravděpodobné, že protistrana namítne, že došlo k promlčení a tudíž se pro Vás stane nárok nevymahatelným. Navíc dojde k vynaložení dalších financí spojených se soudním řízením.

Co se týká nákladů na léky či jízdné, tyto se opět promlčují 2 roky od chvíle, kdy jste již věděla, kdo za danou škodu odpovídá. Čili postup by byl stejný, jak již bylo zmíněno výše.

Vaše Férová nemocnice

11.3.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS