Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

očkování proti hepatitdě B a nástup do MŠ

Dobrý den,


mému synovi pro nástup do MŠ chybí očkování proti hepatitidě typuB (má pediacel+priorix). Na vašich stránkách jsem našla související dotazy, ale zdá se, že si protiřečí. Mohu požádat o potvrzení či vyvrácení toho, že očkování proti HepB lze legálně odložit na 12. rok, a dát tak řediteli MŠ platný právní odkaz, který jej uchrání od případných pokut? Děkuji.

Pozitivní odpověď:
http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/ockovani-27/n-ockovani-proti--3415.html

Negativní odpověď:
http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/ockovani-27/n-pediacel-+-1-da-6117.html


 

misa

Odpověď:

Dobrý den,

očkování proti HepB je skutečně jednou z podmínek pro přijetí dítěte do mateřské školky.

Správná je tudíž záporná odpověď na Vámi položenou otázku. Dle § 50  zákona o ochraně veřejného zdraví, může mateřská školka přijmout pouze dítě, které se řádně podrobí pravidelnému očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem č. 573/2006 Sb. pak stanovuje podrobná pravidla pro povinné očkování tzv. hexavakcínou v § 4. Jak bylo správně uvedeno ve Vámi uvedené odpovědi na jeden z dotazů, musí být dítě oočkováno tzv. hexavalentní vakcínou od započatého 9.týdne od jeho narození. Tato vakcína obsahuje ochranu proti 6 různým typům onemocnění (proti záškrtu, tetanu, pertusi s acelulární složkou, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influanzae b, inaktivované očkovací látce proti přenosné dětské obrně a proti virové hepatitidě B. Toto očkování by podle vyhlášky mělo proběhnout ve čtyřech dávkách. Tento požadavek je ale zmírněn stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 7. 2015, které pro přijetí dítěte do dětského kolektivu stanovuje jako dostačující naočkování základní (jednou) dávkou MMR (není třeba přeočkovávat) a hexavakcínou ve schématu 2+1.

Vakcína Pediacel obsahuje ochranu proti záškrtu (diferii), tetanu, černému kašli, dětské obrně a hemofilu typu b. Vakcinaci proti těmto onemocněním tak máte splněnou. Díky naočkování Piorixem máte splněnou také vakcinaci proti MMR.

Ochrana proti virové hepatitidě B Vašemu dítěti však chybí, z čehož vyplývá, že nemáte splněné povinné očkování, které je vyžadováno právními předpisy. Ačkoli §4 odst. 9 vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem stanovuje náhradní pravidla pro vakcinaci proti virové hepatitidě B, neznamená to, že může být Vaše dítě bez naočkování touto ochrannou látkou přijato do mateřské školy. Pro přijetí je bohužel potřeba mít povinné očkování kompletní.

Pokud by ředitel mateřské školy Vaše dítě přijal i bez kompletní povinné vakcinace, dopustil by se přestupku podle § 92k odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví. V takovém případě by mu hrozila pokuta ve výši 500 000 Kč.

Pokud chcete, aby bylo Vaše dítě do mateřské školy přijato, nabízí se možnost jej doočkovat proti virové hepatitidě typu B. Jak však bylo uvedeno již v předchozí odpovědi na dotaz, jsme toho názoru, že u doočkování by již nedošlo k jejímu hrazení ze strany státu. V takovém případě byste si vakcinaci ochrannou látkou proti žloutence typu B musela hradit sama.

Stejně jako v odpovědí na předchozí dotaz upozorňujeme na judikaturu Ústavního soudu v souvislosti s výhradou svědomí – zde. Jak však bylo správně uvedeno, výhrada se nevztahuje k přijetí dítěte do mateřské školy. Žádné nové rozhodnutí Ústavního soudu týkající se liberalizace v oblasti povinného očkování od té doby nepřibyly.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

31.8.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS