Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

oprava zubní náhrady v záruční době

Dobrý den,

Zubní náhradu jsem převzal 11.6.2014.Tato mi po několika dnech způsobila bolestivé otlaky na dásni a nedala se používat. Proto jsem osobně reklamoval závadu u své zubní lékařky a ta provedla několik úprav na náhradě. otlaky již nevznikaly, ale náhrada se uvolňovala jak při jídle, tak při hovoru. Opět jsem toto osobně reklamoval. Lékařka provedla další úpravu a doporučila používat fixační krém, ale ani to situaci nevyřešilo. Potíže trvaly a v lednu 2015 zubní náhrada praskla. Zubní lékařka předala náhradu do laboratoře k opravě. Za tuto opravu jsem musel zaplatit lékařce částku 269,-Kč, údajně proto, že předtím byla provedena úprava na zubní náhradě lékařkou a nikoli laboratoří. Takto opravenou náhradu jsem používal až do ledna 2016, kdy došlo opět k prasknutí ve stejném místě. Moje
zubní lékařka byla nemocná a ji zastupující kolegyně moji náhradu předala opět do zubní laboratoře s upozorněním, že tuto opravu musím uhradit. Uhradil jsem dne 29.1.2016 částku 226,-Kč. Stále ještě trvala dvouletá záruční lhůta, která bude končit v červnu 2016, a proto se domnívám, že jsem neměl nic hradit. Prosím o zodpovězení na tyto dotazy:
1. Kdo má provádět opravy zubní náhrady v záruční době?
2. Je používání fixačního krému povinné?
3. Byl jsem informován, že novou zubní náhradu hrazenou od ZP mohu dostat až po 3 letech. Mohu žádat o zkrácení této doby? Pokud ano, pak u koho?
Děkuji za zodpovězení mých dotazů.

Florián

Odpověď:

Dobrý den,

zhotovování zubních náhrad podřazuje občanský zákoník (OZ) pod smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel (ve vašem případě zubař) zavazuje zhotovit objednateli (tedy Vám) dílo, kterým je zubní náhrada, tento smluvní typ dopadá na široký okruh vztahů, od zhotovování zubních náhrad až ke stavbě domu.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo bez vad, Vaše náhrada očividně vady měla, tudíž lze uplatnit právo na jejich odstranění dle § 2165 OZ a toto odstranění provádí zhotovitel, tedy zubní lékař. Toto právo lze uplatnit v době dvou let od zhotovení díla, ve Vašem případě, jak jste správně uvedl do června 2016. V této reklamační lhůtě máte právo na bezplatnou opravu věci, nemáte povnnost hradit opravy náhrady. Jelikož jste sám hradil veškeré opravy, máte právo po paní zubařce vymáhat tyto částky, avšak doporučujeme to  sní osobně probrat a nalézt cestu mimosoudní. O uplatnění vad je dobré si od zubaře vyžádat potvrzení, o tom jaké vady a kdy jste uplatnil. Povinnost vydat toto potvrzení je zhotoviteli uložena v § 2173 OZ.

Co se týče fixačních krémů, z právního hlediska nemůžeme říci, že je jejich používání povinné. Lékař je může doporučit k efektivnějšímu používání náhrad, aby lépe držely.

Pokud by zubní náhrada nesplňovala i po opravení svou kvalitou obvyklou jakost, máte právo na odstranění těchto vad (opravu), pokud odstranění není možné, můžete se domáhat až dodání nové zubní náhrady dle § 2169 OZ do skončení reklamační lhůty (do června 2016) u svého zubaře. Jestliže by jste měl se zubní náhradou i nadále potíže, můžete využít svého práva na odstoupení od smlouvy, což by znamenalo, že byste zubní náhradu vrátil a dostal zpět kupní cenu, v takovém případě by asi bylo vhodné zvážit změnu zubního lékaře.

Zdravotní pojišťovna Vám může poskytnout nobou náhradu, ale až za tři roky (tj. v roce 2017). Jestliže by jste požadoval zkrácení této lhůty, obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu pro více informací, zda by Vám vyšli vstříc.

Vaše Férová nemocnice

31.3.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS