Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Placení za přítomnost otce u porodu

Dobrý den. Řeším problém placení poplatku za pobyt otce u porodu. Ráda bych,kdyby mi bylo zodpovězeno na mé otázky:

1) Jak mohu jako žena rodička argumentovat porodnici, když po mě žádá poplatek za pobyt otce u porodu a já nechci nebo nemohu toto zaplatit, protože podle mě i několika oslovených právníků je to protizákonné navýšení oproti nákladům (viz níže) a ona porodnice mě pošle jinam.

2) Co mohu obecně udělat, usiluji o snížení tohoto protizákonného návýšení poplatku v porodnicích. Mám podat trestní oznámení, že porodnice navyšují platby a ždímají peníze, když náklady jsou vyprání mundůru, trocha vody. Mimochodem za porod se platí 300,- jen tak jako poplatek regulační, že si jdu porodit do nemocnice, tak proč tahají peníze dál?

CELÝ ČLÁNEK A ODPOVĚD PRÁVNÍKA A Z PARLAMENTU NÍŽE:

Dobrý den, mám velice důležitý dotaz, který se týká poplatku otce u porodu. Nevím, zda píši správně,tak mne kdyžtak přesměrujte na někoho kompetentního odpovědi. Děkuji mnohokrát.
Komunikuji s hodně maminkama, které mají problém ohledně placení za přítomnost otce u porodu. Mě napadá myšlenka, že poplatek za to, aby člověk nebyl sám, je nelidský. Už jen proto, že náklady s tím spojené je jedno kafe, trocha vody a prášek na vyprání toho mundúru. Proč se za to platí někdy i 1000? Podle mě by to mohlo být napadnutelné, jelikož nemáte na výběr či zaplatit nebo ne a nemocnice využívají, že žena nechce být sama. Je to svým způsobem hyenismus i pro otce a nemajetné rodiny. Člověk to zaplatí a rád by tedy tam někoho měl, ale nemocnice to umožní v hodně případech jen na úplný konec, přitom při domluvě bylo řečeno, že partner tam může být po celou dobu a nakonec se tak nestalo. Byl připuštěn až na úplný závěr, kdy už člověk moc nevnímá. Opora se hodí na hodiny na začátku - porod byl více než bezproblémový. (zkráceno Férovou nemocnicí)
Dobrý den.
Zatím neexistuje žádný zákon ani jiný obecně závazný předpis,který by stanovoval POVINNOST platit za povolení doprovodu k porodu.
Porodnice vyžadují za „povolení“ doprovodu finanční platby (jde zpravidla o částky do tisíce korun za osobu, u císařských řezů, ale jdou částky do tisíců). Je otázkou, zda je požadování těchto plateb např.v případě smluvních zdravotnických zařízení napojených na systém, veřejného pojištění v souladu s právem. Dále je nutno zmínit fakt, že otec dítěte je zákoným zástupcem dítěte a rodičovská zodpovědnost k narozenému dítěti vzniká obvykle oběma rodičům matce i otci ihned po narození dítěte. Z tohoto pohledu má otec dokonce nezadatelné právo být u porodu .Platby za doprovod u porodu byly u nás zavedeny jaksi živelně v 90. letech, patrně proto že měly mít jakýsi odrazující efekt. V zahraničí je právo rodičky na doprovod u porodu spíše nepsaným pravidlem, standardem.
K rodičovské zodpovědnosti: Rodičovská zodpovědnost,je souhrn práv a povinností rodičů vůči nezletilému dítěti, sestávající z péče o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, dále zastupování dítěte a správy jeho jmění. Do okamžiku narození je dítě součástí těla matky, narozením získává dítě právní subjektivitu a rodičům tedy matce i otci k dítku vznikne rodičovská zodpovědnost. Oprávnění rodičů jako zákonných zástupců jednat za dítě nevzniká až 72 hodin po porodu, je zde již v momentu narození. Od tohoto momentu rodiče mohou např. zásadně rozhodovat o tom, zda a ve kterém zdravotnickém zařízení bude novorozenec čerpat zdravotnické služby,je tedy nadmíru vhodné aby otec u porodu byl aby mohl vykonávat svou rodičovskou zodpovědnost k dítěti co možná nejdříve po jejím vzniku.
Dále, dle Úmluvy o právech dítěte má dítě právo na kontakt s rodiči - tedy i čerstvě narozený novorozenec má právo na kontakt s matkou i otcem .
V neposlední řadě má rodící žena právo na sebeurčení, tedy má např. právo odmítnout u svého porodu například přítomnost studentů, stejně tak má i právo rozhodnout se, koho chce mít u svého porodu například kvůli psychické podpoře. Oba partneři, zde budoucí matka a otec mají právo na ochranu soukromého a rodinného života, do kterého porod a tedy příchod nového člena rodiny, jistě patří. I z toho lze dovozovat, že by přítomnost otce u porodu neměla být placeným "nadstandardem" ale běžnou věcí, i jakousi "slušností porodnic".
Některé porodnice si zpoplatnění doprovodu dávají do svých vnitřních předpisů, neboli domácích řádů, vnitřní předpisy zdr.zařízení jsou sice pro pacienty do jisté míry závazné, nicméně pouze řekněme v mezích zákona - pokud by se vnitřní předpisy dostaly do rozporu se zákonem nebo nadměrným způsobem zasahovaly do práv ženy, jsou v tomto rozsahu neplatné a není nutné se jimi řídit. Zde se dá argumentovat, že zpoplatnění doprovodu, zasahuje do práva na nerušený soukromý a rodinný život, které je garantováno Listinou základních práv a svobod ČR.
Takže ve Vašem případě budto napište stížnost na stav ohledně neopodstaněnosti výběru plateb za doprovod u porodu v ČR.Tuto stížnost adresujte ministerstvu zdravotnictví. Svou zkušenost dále publikujte v co nejvíce periodicích, abyste dané porodnici udělala co "nejlepší reklamu".
Pokud jste ještě poplatek nezaplatila pak, jim napište,že jim nic platit nebudete, neb přítomnost otce u porodu je právem toho otce nikoli nadstandardní službou a tedy, že zpoplatnění samotné přítomnosti doprovodu u porodu se děje bez zákonného podkladu.(Legitimní by bylo požadovat úhradu za případné jednorázové ochranné pomůcky - návleky, roušku atp). Zákon o rodině 94/1963 sb. v platném znění ,§ 31 a násl. Úmluva o právech dítěte...

ODPOVĚD Z PARLAMENTU:

Zákon o péči o zdraví lidu ve svých důsledcích umožňuje, aby zdravotnická zařízení požadovala úhradu za pobyt v nemocnici v případech, mezi které lze zahrnout i přítomnost otce při porodu (§ 11 odst. 3 písm. f)). Nicméně dle mého názoru je nezbytné, aby vyúčtovala veškeré náklady a na základě těchto nákladů stanovila výši platby. Právě DISPROPORCI mezi náklady a výslednou platbou by měla být předmětem Vaší případné stížnosti.

S pozdravem

Michal Pohl, Mgr.
Parlament České republiky

langoška

Odpověď:

Dobrý den,

do velké míry se ztotožňujeme s názorem právníka, který jste přiložila, a dodáváme následující:

Pokud porodnice vyžaduje poplatek za přítomnost otce u porodu (jakože tak činí snad všechny porodnice), rodička má dvě možnosti: buď zaplatí a následně bude ona a její partner platbu nebo její velkou část (kromě nákladů na pomůcky) vymáhat jako bezdůvodné obohacení. To by v případě úspěchu ženy byl zároveň zajímavý "precedent" a dalo by se z toho vyvozovat, že žádná porodnice není oprávněna tyto platby vybírat.

Další možnost je upozornit nemocnici na nezákonnost platby a odmítnutí ji hradit předem, což by jistě mohlo být pro rodičku nepříjemné, neboť by to vytvořilo nepřátelské prostředí při jejím porodu. Proto doporučujeme první variantu. Podat stížnost je také řešení, ale neefektivní - nemocnice jistě neuzná, že vybírá neoprávněně poplatky za přítomnost otce u porodu a bude tvrdit, že je vše v pořádku. Kromě toho podle našich informací od řady porodních asistentek je to právě management nemocnic, který trvá na platbách, nikoliv personál jako porodní asistentky nebo lékaři. Ti mají nařízeno jako svou povinnost platby vybírat. Proto je třeba se proti této praxi bránit pomocí nezávislého soudu. 

Podávat trestní oznámení nemá smysl, neboť policie vyšetřuje jen společensky závažné činy, které nelze uspokojivě řešit občanskoprávní cestou. Policie by s nejvyšší pravděpodobností takové trestní oznámení odložila. A právě poplatky za přítomnost osoby blízké u porodu je otázka, kterou lze snadno řešit pomocí občanskoprávní žaloby k soudu.

Můžete ale napsat přímo odpovědným institucím, zejména Ministerstvu zdravotnictví, například prostřednictvím našeho webového formuláře Chci svůj porod. Jak píšete, už jste využila možnosti napsat poslanci.

Co se týče praxe, kdy je otec připuštěn k rodičce až na závěr samotného porodu, tak rovněž je třeba se proti této praxi bránit. Především je třeba odkázat na předchozí dohodu, o které píšete, že otec dítěte bude s rodičkou během celého porodu, dále pak je to nutné chápat jako zásah do osobnostních práv jak rodičky, tak jejího partnera a do jejich soukromého života. Problém je možné řešit buď tak, že partner rodičky od ní prostě po příjmu neodejde, nebo následně stížností. Nutnost odchodu partnera od rodičky je možné zdůvodnit zdravotním zájmem rodičky (např. během operace) nebo právy jiných rodiček na soukromí, nikoliv však zavedenou praxí nemocnice nebo neochotou personálu.

Vaše Férová nemocnice

22.7.2011

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS