Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Platby ve zdravotnických zařízeních

Dobrý den, rád bych věděl, zda-li je zákonná existence zdravotních zařízení, které nemají smlouvu o uhradě zdravotnických výkonů se zdravotními pojišťovnami. Pokud takováto zařízení dneska existují a nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou porušují zákon o veřejném zdravotním pojištění, neboť si u nich pacient za zdravotnické výkony musí hradit ze svých prostředků. Pacient má přeci právo na bezplatnou péči a na výběr zdravotnického zařízení.

DJ

Odpověď:

Dobrý den, 

zdravotnické zařízení, které je oprávněno k poskytování zdravotních služeb, může ale nemusí mít smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Pokud se jedná o smluvní zařízení, je poskytovaná péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Pokud zdravotnické zařízení nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, jedná se o tzv. soukromé zařízení a platby za poskytnuté služby závisí na dohodě pacienta a lékaře.

Právo na bezplatnou zdravotní péči je stanoveno v čl. 31 Listiny základních práv a svobod jako právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Neznamená to, že každá zdravotní péče musí být bezplatná. Pouze ty jmenovené v zákonu o veřejném zdravotním pojištění a za splnění podmínek daných tímto zákonem. Takovouto podmínkou je i smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou. 

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění má pojištěnec právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně a dále na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny. To znamená, že zdravotní pojišťovna je povinna uzavřít smlouvy ze zdravotnickými zařízeními tak, aby měl každý možnost se k hrazeným službám dostat a pacient má právo vybrat si mezi těmito smluvními poskytovateli. Samozřejmě je zde právo vybrat si i zdravotní zařízení, které nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, ale tuto péči není možné proplatit z veřejného zdravotního pojištění. 

Vaše Férová nemocnice

15.10.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS