Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Poplatek po zemřelém

Dobrý den. Prosím o radu. Maminka zemřela v dubnu letošního roku. Dědické řízení proběhlo bez problémů a bez jakýchkoliv "dluhů" a nabylo právní moci v červenci. V říjnu nám, resp. mamince přišel dopis z jedné nemocnice, kde se dříve hospitalizovala, ve kterém vyzývají k zaplacení údajného dluhu 1100 kč za poskytnou zdravotní péči (o kterém jsme dříve nevěděli), jinak budou dluh vymáhat soudní cestou. Poslali jsme tedy na zpětnou adresu nemocnice dopis s kopií úmrtního listu, a domníváme se, že po skončení dědického řízení s nabytou právní mocí, ve kterém tento dluh nebyl, je již tento dluh "promlčen" a nemocnice nemá právo jej po nikom již požadovat. Máme pravdu, a nebo jaké by měly být další naše kroky? Děkuji.

petr.center

Odpověď:

Dobrý den,

dle informací, které uvádíte ve svém dotaze nelze než konstatovat, že pravdu máte. Jak praví občanský soudní řád, jež upravuje průběh řízení o dědictví: „Objeví-li se po právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví skončeno, nějaký zůstavitelův majetek, popřípadě i dluh, provede se o tomto majetku řízení o dědictví. Objeví-li se pouze dluh zůstavitele, řízení o dědictví se neprovede.“ Toto je v podstatě důsledkem zásady „právo přeje bdělým", jež v tomto případě slouží k ochraně dobré víry dědice.

Ve vašem případě jde pouze o závazek, který nebyl přihlášen v průběhu dědického řízení, a tak jej již skutečně nelze vymáhat. V současné době má dluh povahu již pouze tzv. naturální obligace, tedy jej samozřejmě splatit můžete, pokud budete chtít. Vymáhání dluhu po vaší matce soudní cestou bude neúspěšné.

Vaše Férová nemocnice

21.11.2011

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS