Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Poplatek za recept

Dobrý den,

může si obvodní lékař učtovat poplatek za vypsání receptu 170 Kč, když je pacient odhlašený z důvodu práce v zahraničí a léky si hradí v plné výši sám?

Děkuji.

dana

Odpověď:

Dobrý den,

služby ve zdravotnictví (mimo tzv. nadstandardní) jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Za některou péči musí pojištěnci připlácet, tomu se říká spoluúčast. Nejčastěji se spoluúčast týká léků a zdravotnických prostředků (např. obinadla). Pro zdravotní pojištění platí tzv. princip všeobecnosti, což znamená, že hradit zdravotní pojištění jsou povinni všichni, kdo mají trvalý pobyt na území ČR anebo jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který sídlí na území našeho státu (viz § 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění). Těmto osobám říkáme pojištěnci.

Od pojištěnců je třeba odlišovat plátce pojistného. Plátcem může být buďto sám pojištěnec, jeho zaměstnavatel anebo stát (viz § 4-7 zákona o veřejném zdravotním pojištění).

Ve svém dotazu uvádíte, že jste „odhlášený z důvodu práce v zahraničí“, čemuž rozumíme tak, že neplatíte zdravotní pojištění v ČR, ale ve státě, kde vykonáváte práci v zahraničí. Tedy, že se jedná o situaci uvedenou v § 8 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění. V tomto případě nejste účastníkem zdravotního pojištění v ČR, tedy nejste povinen platit zdravotní pojištění, ale také nemáte nárok na úhradu zdravotních úkonů z veřejného zdravotního pojištění. Po návrhu ze zahraničí jste povinen se opětovně přihlásit u zdravotní pojišťovny. Povinnost platit zdravotní pojištění vzniká dnem, ke kterému se po návrhu z ciziny přihlásíte u zdravotní pojišťovny. Rovněž povinnost pojišťovny hradit za Vás zdravotní služby vzniká dnem, kdy se přihlásíte ke zdravotní pojišťovně.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v současné době nejste účasten zdravotního pojištění v ČR a ani pojišťovna není povinna za Vás hradit zdravotní služby. Tedy pokud jste navštívil praktického lékaře v ČR, máme za to, že právě z tohoto důvodu si lékař vybral poplatek, ale nikoli za vypsání receptu, ale za prohlídku, na což má nárok, jelikož by proplacení od zdravotní pojišťovny nemohl uplatnit.

Pokud jste se ze zahraničí navrátil zpět do ČR, doporučujeme, se pokud možno obratem opětovně přihlásit u zdravotní pojišťovny k platbám zdravotního pojištění.

S pozdravem,

Férová nemocnice

23.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS