Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Poplatky v Domovech seniorů (DS)

Dobrý den,

nyní intenzivně hledám domov seniorů pro svoji sestru 86 let, bezdětnou vdovu. V jednom zařízení mě sdělili, že se jim bude posílat celý důchod a ona z něj dostane 15% pro své použití. Ale v dalších domovech seniorů již toto pravidlo neuznávají. Všude chtějí doplatky nad běžnou výši důchodu.
Prosím o radu, zda je nějaký zákon, která zařízení nechávají seniorům uvedených 15% z důchodu. Děkuji.

Václav

Odpověď:

Dobrý den,

domov seniorů je dle zákona o sociálních službách řazen mezi sociální služby poskytované za úhradu. Klient si tak ze svých prostředků hradí ubytování a stravu. Výši úhrad upravuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 550/2006 Sb. Jedná se o prováděcí předpis k zákonu o sociálních službách. Ustanovení týkající se domovů seniorů včetně maximální stanovené výše úhrad naleznete zde. Maximální výše úhrady činí za ubytování 210 Kč za den, za stravování je pak stanovena maximální částka 170 Kč za den.

Zákon o sociálních službách v §73 odst. 3 uvádí, že po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v domovech pro seniory musí osobě zůstat alespoň 15% jejího příjmu. Pokud jsou úhrady vyšší než příjem klienta, pak se celý důchod vyplatí domovu a 15% zůstane klientovi jako "kapesné". V opačném případě, tedy pokud je klientův důchod vyšší, uhradí klient ubytování a stravu domovu, zbývající peníze mu zůstávají.

Domovy seniorů však často nechtějí přijímat klienty, jejichž příjmy nejsou dostačující pro pokrytí úhrad. Nejčastěji požadují domovy uzavření smlouvy s příbuznými o tom, že budou domovu přispívat. S uzavřením takové smlouvy mohou příbuzní dobrovolně souhlasit a domovu peníze zasílat, nicméně domov je k doplácení úhrad nemůže nutit.

Pokud není důchod klienta dostatečný na uhrazení služeb, může si klient požádat o příspěvek na péči. Jedná se o dávku poskytovanou osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb. Částka se odvíjí od stupně závislosti podle zákona o sociálních službách. Příspěvek slouží k tomu, aby si osoba mohla hradit potřebnou pomoc. V případě, že je příspěvek vyplácen je povinností klienta odevzdat jej v plné výši právě domovu, který veškerou potřebnou pomoc zajišťuje. Žádost se na předepsaném tiskopise (dostupný zde) podává na krajskou pobočku Úřadu práce.

Dále je možné zažádat si o doplatek na bydlení. Jedná se o dávku pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá uhradit odůvodněné náklady bydlení. V případech hodných zvláštního zřetele (kam zákon řadí i osoby ubytované v domovech pro seniory) může být rozhodnuto o poskytnutí této dávky. I v tomto případě se žádost podává na krajské pobočce úřadu práce. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

 

  

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#p73-5

 


 

25.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS