Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Poplatky v těhotenství

Dobrý den, můj dotaz se týká poplatků u lékaře v těhotenství. 1) Od jakého okamžiku neplatím regulační poplatek u gynekologa, když jsem těhotná? Na Vašich stránkách jsem se dočetla, že od okamžiku zjištění těhotenství. U mého lékaře tvrdí, že až od chvíle vystavení těhotenské průkazky. Je toto někde řešeno? 2) Poplatky za ultrazvuk během těhotenství. Kolik UTZ vyšetření je hrazeno pojišťovnou? Děkuji za odpověď! V.Š.

Odpověď:

Dobrý den,

těhotné ženy jsou osvobozeny od poplatků již ode dne zjištěného těhotenství. Z právního hlediska není důležité, kdy Vám byl vystaven těhotenský průkaz, nebo jestli Vám byl vůbec vystaven. Pokud Vám tedy bylo těhotenství zjištěno, nemusíte regulační poplatky platit, i když Vám dosud nebyl vystaven těhotenský průkaz. Více o regulačních poplatcích najdete v   Návodu na použití českého zdravotnictví v roce 2008, který vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Regulační poplatky upravuje zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění.
 
Otázka hrazení ultrazvuků je spíše otázka pro zdravotní pojišťovny, proto doporučujeme se s dotazem obrátit na Vaši zdravotní pojišťovnu. Právní úprava přímo nestanoví, na kolik ultrazvukových vyšetření je nárok. Záleží na lékaři, kolik ultrazvuků ženě v individuálním případě doporučí a kolik jich vykáže jako úkon hrazený ze zdravotního pojištění. Česká gynekologická a porodnická společnost vydala dokument o základním rozsahu péče ve fyziologickém těhotenství. Dokument stanoví minimální rozsah péče, která by měla být poskytnuta, aby byl postup v souladu s profesními standardy („lege artis“). V dokumentu jsou doporučována minimálně 2 ultrazvuková vyšetření.

Dále existuje vyhláška se seznamem hrazených výkonů, v kterém jsou uvedena následující vyšetření:

  • screeningové prenatální echokardiografické vyšetření,
  • screeningové ultrasonografické vyšetření v 18. - 20. týdnu těhotenství,
  • screeningové ultrasonografické vyšetření v 30. - 32. týdnu těhotenství

(vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami).

Lze učinit následující závěry. Pokud se jedná o fyziologické těhotenství, měl by lékař ženě nabídnout alespoň 2 ultrazvuková vyšetření, aby byl postup v souladu s profesními standardy. V případě komplikovaného těhotenství určí lékař individuálně, zda jsou nutná další vyšetření. Pokud taková vyšetření indikuje, měla by být provedena bez úhrady. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění má totiž pojištěnec právo na bezplatné poskytnutí péče, která je mu poskytnuta s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav. Vyšetření ultrazvukem, která nejsou lékařsky indikována a jsou prováděna na žádost těhotné ženy (např. za účelem pořízení videa apod.), mohou být tedy za úhradu.

Vaše Férová nemocnice

17.11.2008

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS