Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Poplatky za administrativní výkony u lékařů

Dobrý den.

Prosím o sdělení za jakých podmínek a v jaké výši účtují lékaři např. tyto práce:
- posuzování pro SSZ o způsobilosti pro domov seniorů
- kopírování lékařských správ, vyžádaných odbornými
  lékaři (v jaké výši ?)
- předoperační zprávu (např. při operaci šedého
zákalu apod).
 

frankie

Odpověď:

Dobrý den,


pro výkony, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění neexistuje žádný právní předpis, který by stanovil, kolik si mají lékaři účtovat za určitý úkon. Cenu těchto výkonů si každý lékař určí sám a jde v zásadě o cenu "smluvní", kdy je vázán pouze obecnými ustanoveními zákona o cenách. Ze zákona o cenách vyplývá, že cena za výkon nesmí být nepřiměřená vynaloženým nákladům a přiměřené odměně. Více si můžete přečíst zde (§ 2 odstavec 6 zákona o cenách). Z uvedeného tudíž vyplývá, že cena za určitý výkon by neměla přesahovat částku, která je typická pro obdobné úkony u jiných lékařů. 

Ceny musí mít lékař uvedené v ceníku služeb a předem o nich informovat pacienta. Tuto informaci upravuje zákon o zdravotních službách, konkrétně jeho § 45 odstavec 2. Pokud se tedy chcete informovat o cenách jednotlivých úkonů, měl by Vás Váš lékař odkázat na zveřejněný ceník služeb.


Co se týče lékařské zprávy předoperační, domníváme se, že je lékař povinen poskytnout tuto zprávu zdarma. Ustanovení zákona o zdravotních službách, konkrtétně § 45 odstavec 2g, totiž stanovuje, že je lékař povinen předat informace nezbytné k zajištění dalších navazujících zdravotních služeb. Jelikož predoperační zpráva úzce souvisí s výkonem následné operace, měl by lékař informace vyplývající z této zprávy poskytnout zdarma.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

23.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS