Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Promlčecí lhůta u náhrady škody na zdraví

Dobrý den. 8.7.2010 jsem podstoupil operaci fimozy (obřízka). Operace byla provedena tak, že mi zkrátili předkožku o tolik, že mi prakticky zašili penis do břicha. Teď, když dojde ke stopoření, tak mě penis bolí a na délku je kratší téměř o 5 cm. Díky tomu mám absenci pohlavního života a psychické problémy. Chci se, prosím, zeptat, jak mám pokračovat v případě žaloby a jaká je v tomto případě promlčecí lhůta. Děkuji 

samek

Odpověď:

Dobrý den,

právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. To, že promlčecí doba zřejmě uplynula neznamená, že byste se náhrady škody nemohl domáhat. V případě, že protistrana v soudním řízení uplatní námitku promlčení, vám však náhrada škody nebude přiznána.

Soudní řešení vám proto doporučujeme využít až jako poslední možnost, a to z důvodu finanční a časové náročnosti. Více informací k soudnímu řešení sporů můžete nalézt zde.

Pokud se domníváte, že při postupu lékaře došlo k pochybení, v jehož důsledku Vám vznikly zdravotní komplace a následná škoda na zdraví, je možné podat stížnost (např. k České lékařské komoře).Stížností se však nelze domáhat náhrady škody.  Stížnost lze podat

-    vedoucímu zdravotnického zařízení Vaší lékařky, může jít o ředitele nemocnice, ve které pracuje,
-    zřizovateli zdravotnického zařízení, což bývá obvykle krajský úřad, nebo v případě fakultních nemocnic

a nebo České lékařské komoře, a to jako stížnost na postup konkrétního lékaře. 

Mimosoudní řešení

O mimosoudní vyjednávání s nemocnicí se můžete pokusit buď sám, nebo s pomocí advokáta, který se specializuje na medicínské právo a který Vám rovněž pomůže odhadnout šance na úspěch. Zastoupení advokátem má pro Vás výhodu v tom, že jednání bude na odborné úrovni a lze očekávat, že i přístup ze strany vedení plastické chirurgie bude uvážlivější.

Pokud chcete jednat sama, můžete žádost o mimosoudní finanční vyrovnání formulovat prostřednictvím dopisu (nejlépe zaslaného doporučeně), ve kterém vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti, které ke škodě vedly, odůvodníte rozsah požadovaného odškodnění a případně přiložíte důkazy Vašich tvrzení.

Vzorovou právní formu k takové žádosti k dispozici nemáme, jedná se o dopis, který je v každém jednotlivém případě potřeba odlišně naformulovat. Může se jednat i o formu stížnosti s požadavkem na finanční vyrovnání.

Nejprve vám doporučujeme nemocnici kontaktovat mimosoudně a pokusit se s ní dohodnout na náhradě škody. I k tomuto kroku vám však doporučujeme přibrat advokáta, případně můžete využít služeb mediátora. Více informací zde.

Vaše Férová nemocnice

11.12.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS