Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Regulační poplatek za pobyt v nemocnici

Dobrý den, otec prodělal 20. 2. těžkou mozkovou příhodu. Po dvou dnech byl převezen z původní nemocnice do jiné, kde byl hospitalizován 19 dnů. Po převozu jsme hradili poplatek původní nemocnici 100,-Kč za pobyt. Nemocnici, ve které ležel po převozu však platit nic údajně nebudeme, neboť otec nemohl vzhledem ke svému vážnému zdravotnímu stavu podepsat souhlas s hospitalizací a tím je prý od poplatků osvobozen. Přiznám se, že jsem to slyšela poprvé a s ochotou mi i pošlou potvrzení o osvobození od poplatku. Na internetu jsem moc informací o této situaci nenašla. Prosím o radu. Otec je nyní převezen zpět do původní nemocnice a nadále je ve stavu, kdy nemůže podepsat souhlas s hospitalizací. Budeme tedy platit poplatky za pobyt nebo je v této situaci otec od platby osvobozen? Děkuji za informace.

Monulinecka

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho popisu bohužel nemáme veškeré informace k jednoznačné odpovědi. Pokusíme se proto rozepsat jednotlivé situace.

První nemocnice, do které byl přijat Váš otec, měla ze zákona povinnost oznámit příjem osoby místně příslušnému soudu do 24 hodin. V tomto oznámení se jedná o informaci, že byl do nemocničního zařízení přijat člověk, jenž je ve stavu, který mu nedovoluje podepsat informovaný souhlas s hospitalizací. Tento soud pak musí o souhlasu případně nesouhlasu s hospitalizací rozhodnout do 7 dnů. Pokud soud souhlasí, je osoba ze zákona vyňata z povinnosti platit regulační poplatek ve výši 100,- za den pobytu v nemocnici.

V případě druhé nemocnice a samotného převozu do ní je nutné rozdělit na dvě možné situace.

V první – pokud jste jako osoby blízké poskytly souhlas s převozem a se samotnou hospitalizací v druhé nemocnici, pak jste tímto nahradily souhlas Vašeho otce.  V tomto případě pak Váš otec od placení poplatku osvobozen není.

Druhá situace mohla nastat, byl-li Váš otec v takovém stavu, který vyžadoval poskytnutí neodkladné péče a nemocnice uskutečnily převoz bez Vašeho informování a poskytnutí souhlasu. V tom případě pak druhá nemocnice musela informovat soud, který postupoval podle výše popsaného způsobu a Váš otec mohl být zbaven povinnosti platit regulační poplatek. V tomto případě doporučuje zkontrolovat, zda Vašemu otci nebylo doručeno rozhodnutí soudu, případně kontaktovat nemocnici, na základě čeho je Váš otec osvobozen od placení poplatku (resp. zda proběhlo výše popsané soudní řízení).

Pokud byl zpětný převoz a hospitalizace do první nemocnice odsouhlasen Vámi, Váš souhlas nahradil souhlas Vašeho otce. Pokud k tomuto souhlasu z Vaší strany došlo, Váš otec od placení regulačního poplatku osvobozen nebude.

V této situaci je nutné si uvědomit, že určité osoby (manžel, registrovaný partner, děti, rodiče, apod.) mohou ze zákona nahradit vůli osoby, která není ve stavu, kdy by byla schopna poskytnout souhlas. Pokud tyto osoby souhlasí, ze zákona se tento souhlas považuje za souhlas pacienta.

Vaše férová nemocnice.

26.3.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS