Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Špatně sedící můstek - na co mám nárok?

Dne 3.3 2015 mi lékař provedl nad horními řezáky a jedničkou v levo můstek. Můstek je krátký, nad pravou jedničkou mám viditelnou mezeru, na krerou mě lidé upozornují, a sama tam strčím např. nehet a ještě to kloktá. Největší problém je zespodu, kde mi končí kov keramické plomby, a já si rozřezávám jazyk!! Lékař musel vědět, že mě můstek nepasuje, protože neustále zespodu brousil, brousil až mi probrousil keramiku na kov, ubrušoval spodní zub, který mě při nádechu chladného vzduchu hodně dlouho bolel. Při další návštěvě jsem ho upozornila, že skus je špatný, opět chtěl brousit ten dolní zub, já jsem odmítla, chtěl mi to umrtvit, aby mě to nebolelo ,že zub ubrousí--ale já odmítla. Tak opět šel brousit dospodu, a tak toto vzniklo. Jazyk bolí, neumím si představit dál s tím žít. Prosím, na co mám právo a jak postupovat, děkuji.

dadula

Odpověď:

Dobrý den,

zhotovování zubních můstků podřazuje občanský zákoník pod smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel (ve vašem případě zubař) zavazuje zhotovit objednateli tedy Vám dílo, kterým je zubní můstek. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo bez vad.

Pokud je můstek krátký a nesedí Vám, neodpovídá smlouvě o dílo, kterou jste se svým zubnm lékařem uzavřela, protože je vadný. V tomto případě máte samozřejmě právo ho reklamovat a to v dvouleté záruční lhůtě, která se začne počítat od zhotovení.

Dle informací, které jste nám napsala se pravděpodobně jedná o podstatné porušení smlouvy. Podstatné je takové porušení povinnosti, kdy strana porušující smlouvu (zubař) již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana (vy) smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Vy  říkáte, že již při aplikaci můstku měl zubař problémy a věděl, že je krátký a špatně sedí. V tomto případě se při reklamaci sama můžete rozhodnout, zda budete požadovat bezplatné odstranění vady opravou nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz, které jste za vadný zákrok zaplatila. O tom, jaký budete uplatňovat nárok musíte včas informovat svého lékaře.

Pokud se jedná o nepodstatné porušení smlouvy, což jsou všechny případy, kdy nejde o podstatné porušení, máte právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Na odstoupení od smlouvy je v tomto případě nárok pokud není vada odstraněna včas nebo odmítnuta oprava.    

Doporučujeme Vám si nejprve vyžádat kopii Vaší zdravotnické dokumentace a v čase před reklamací, kdy již způsob reklamace musíte zvolit, se poradit s jiným lékařem o tom, zda a jak lze náhrada opravit. Pokud by Váš současný zubař tvrdil, že je zákrok nenapravitelný a nevratný, bude pravděpodobně nejvhodnější odstoupit od smlouvy, požadovat vrácení peněz a vyhledat lékaře jiného, který by byl schopen Vám náhradu opravit.

Navíc máte nárok od zubaře požadovat zaplacení nákladů, které jsou spojeny s reklamací. 

Mimoto můžete po zubaři požadovat odškodné za případné nežádoucí následky a náklady na jejich případné odstranění, například bolestné nebo nepříznivé trvalé následky. Ty můžete požadovat mimosoudní cestou, tedy dohodou, nebo je vymáhat soudně. O mimosoudním i soudním řešení sporů se můžete dočíst více na našich stránkách.

Dotaz s podobnou tématikou jsme také zodpověděli již zde.

Vaše Férová nemocnice

17.7.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS